WorkDetail

ผลงาน

Course

ผลงาน


โครงการแข่งขัน business Idea for success.

นักศึกษาสาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี

นักศึกษาสาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมแข่งขัน business Idea for success. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จาก 9 ทีม 6 สถาบันที่ผ่านเข้ารอบมา นักศึกษาเราได้รับคำชมจากกรรมการ ที่มาจาก กระทรวงพาณิชย์ และกรมพัฒนาธุรกิจ ในเรื่องของการนำเสนอที่ดี และแนวคิดที่ดีในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ดี

เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง ที่นี่ คณะบริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี


สมัครเรียน