news_detail

ข่าว-กิจกรรม

News & Activity

ข่าว-กิจกรรม


นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ คว้ารางวัลชนะเลิศระดับประเทศ

นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี
คว้ารางวัลชนะเลิศระดับประเทศ
กิจกรรมแม็คโครและนักศึกษาร่วมพัฒนาร้านค้าปลีกท้องถิ่น ปี2563

เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง ที่นี่ คณะบริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี


สมัครเรียน