news_detail

ข่าว-กิจกรรม

News & Activity

ข่าว-กิจกรรม


งานครอบครู-ไหว้ครู ครั้งที่ 3

งานครอบคูร - ไหว้ครู คณะนิเทศศาสตร์

โดยอาจารย์ไพฑูรย์ เข้มแข็ง

วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เวลา 09.00-12.00น.

ณ บริเวณโถง ชั้น G อาคาร 72 ปี ดร.มาลินี พุคยาภรณ์

*** ผู้สนใจเข้าร่วมพิธี ควรแต่งกายชุดสีขาวสุภาพ ***

เลือกในสิ่งที่ใช่ แล้วคุณจะก้าวไปเป็นมืออาชีพ โดดเด่นทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลัง

ที่คณะนิเทศศาสตร์


สมัครเรียน