ข่าว-กิจกรรม

News & Activity

ข่าว-กิจกรรม

กิจกรรมพัฒนาเยาวชนนักสื่อสาร Convergence

กิจกรรมพัฒนาเยาวชนนักสื่อสาร Convergence

อาจารย์และนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี เข้าร่วม กิจกรรมพัฒนาเยาวชนนักสื่อสาร Convergence เพื่อผลิตสื่อรู้เท่าทันปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพสู่สาธารณะ (6 มหาวิทยาลัย) ระหว่าง 26-27 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรมฟลิปเปอร์ เฮ้าท์ พัทยา จังหวัดชลบุรี

สามารถชมบรรยากาศการทำกิจกรรม

https://www.facebook.com/ComArtsSpuc/videos/714598962506685

    

    

  

เลือกในสิ่งที่ใช่ แล้วคุณจะก้าวไปเป็นมืออาชีพ โดดเด่นทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลัง

ที่คณะนิเทศศาสตร์


สมัครเรียน