ข่าว-กิจกรรม

News & Activity

ข่าว-กิจกรรม

CA House

CA House

โครงการ CA House

โครงการที่มีการแบ่งตามความถนัดของนักศึกษา ทั้งด้านภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ด้านกราฟิก แอนิเมชัน ซึ่งเป็นโครงการที่ให้นักศึกษาได้ปฏิบัติจริง มีรายได้ ซึ่งจะอยู่ภายใต้การดูแลของทีมอาจารย์ สนใจติดต่อเพจคณะได้เลยค่ะ

เลือกในสิ่งที่ใช่ แล้วคุณจะก้าวไปเป็นมืออาชีพ โดดเด่นทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลัง

ที่คณะนิเทศศาสตร์


สมัครเรียน