ข่าว-กิจกรรม

News & Activity

ข่าว-กิจกรรม

กิจกรรมจิตอาสาวาดภาพกำแพงให้กับบริษัท Posco Thainox

กิจกรรมจิตอาสาวาดภาพกำแพงให้กับบริษัท Posco Thainox

 

วันที่7-11 มิถุนายน ที่ผ่านคณะนิเทศศาสตร์ ได้พา กลุ่มนักศึกษาร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาวาดภาพกำแพงให้กับบริษัท Posco Thainox โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับความเป็นเกาหลี ความเป็นไทย และจุดเด่นของจังหวัดระยอง เพื่อสร้างภูมิทัศน์ที่ดีให้กลับทางบริษัท

ภาพผลงานเสร็จสมบูรณ์

ภาพบรรยากาศในการทำงาน

 

     

     

     

     

 

เลือกในสิ่งที่ใช่ แล้วคุณจะก้าวไปเป็นมืออาชีพ โดดเด่นทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลัง

ที่คณะนิเทศศาสตร์


สมัครเรียน