หัวข้อข่าว :     นักศึกษาคณะโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้รับโอกาสสำคัญในการเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยจากทั่วประเทศจัดแสดงผลงานในนามกลุ่มยุวชนสร้างชาติแล
ชื่อคอลัมน์ :      จากหน้า 0
ชื่อหนังสือ :     www.ชลบุรีบูรพา.com วันที่ตีพิมพ์ 2563-03-06