หัวข้อข่าว :     SPUC คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การประกวดขับร้องเพลง ไทยลูกทุ่ง งาน OTOP Singing Contest 2020 จัดโดยสำนักพัฒนาชุมชนจังหวัดชลบุรี
ชื่อคอลัมน์ :      จากหน้า 0
ชื่อหนังสือ :     www.ชลบุรีบูรพา.com วันที่ตีพิมพ์ 2563-03-06