ประมวลภาพกิจกรรม

SPUC

   
 กิจกรรม Healthy Day ครั้งที่ 2
 รายละเอียด เป็นการส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยสุขภาพด้วยการเต้นแอโรบิค
 สถานที่ ลานจอดรถหลังอาคาร ดร.สุข - มาลินี พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตลบุรี
 วันที่ 02/12/2552
 
 
ประมวลภาพกิจกรรม Healthy Day ครั้งที่ 2
จำนวน : 9 รูป

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ
 
Untitled Document
 
? Copyright  มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี 
โทรศัพท์ 038-146-123   โทรสาร 038-146-011  e-mail: spuc@chonburi.spu.ac.th