ประมวลภาพกิจกรรม

SPUC

   
 กิจกรรม Green Accounting Day
 รายละเอียด นักศึกษาเขียนบทความพร้อมภาพถ่ายเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม การมีคุณธรรมและจริยธรรม และนำเสนอผลงานโดยการจัดบอร์ด
 สถานที่ ชั้น 1 อาคาร ดร.สุข - มาลินี พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
 วันที่ 26/01/2553
 
 
ประมวลภาพกิจกรรม Green Accounting Day
จำนวน : 12 รูป

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ
 
Untitled Document
 
? Copyright  มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี 
โทรศัพท์ 038-146-123   โทรสาร 038-146-011  e-mail: spuc@chonburi.spu.ac.th