สมัครเรียน 038-146-123

การบันทึกเทปให้สัมภาษณ์ เกี่ยวกับทิศทางเศรษฐกิจ สังคม และการเงิน


A21184A10216-2-2.jpg

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2557 ที่ผ่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภัสสร คำสวัสดิ์ อาจารย์ประจำสาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ได้บันทึกเทปให้สัมภาษณ์ เกี่ยวกับทิศทางเศรษฐกิจ สังคม และการเงิน ในรายการ THAI@5 ทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 ดำเนินรายการโดย ดร.สมชาย หัชลีฬหา รายการออกอากาศทุกวันพฤหัสบดี เวลา 14.05-14.40 น. สำหรับเทปนี้จะออกอากาศจำนวน 2 ตอน คือในวันที่ 21 และ 28 สิงหาคม 2557