สมัครเรียน 038-146-123

ม.ศรีปทุม ชลบุรี อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย เนื่องในวันสงกรานต์ 2564


1618038440IMG_8560.JPG

มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ร่วม“สืบสานศิลปวัฒนธรรมและสืบสานเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2564 ” เพื่อร่วมอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมเนื่องในวันปีใหม่ไทย โดย ดร.บุษบา ชัยจินดา รองอธิการบดี วิทยาเขตชลบุรี เป็นประธานในพิธี และคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ของมหาวิทยาลัยฯ เข้าร่วมในพิธี โดยภายในงานมีการฟังธรรมเทศนา ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ณ ชั้น 1 อาคาร 72 ปี ดร.มาลินี พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี วันเสาร์ที่ 10 เมษายน 2564