ข่าว-กิจกรรม

News & Activity

ข่าว-กิจกรรม


บรรยายพิเศษ หัวข้อ ความสำคัญของงานแนะแนวและทักษะการให้คำปรึกษา

ดร.อารีย์ ขันติธรรมกุล อาจารย์ประจำสำนักวิชาศึกษาทั่วไป ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง การอบรมพัฒนาคุณภาพงานแนะแนวในสถานศึกษา ในหัวข้อ “ความสำคัญของงานแนะแนวและทักษะการให้คำปรึกษา” ในระหว่างวันที่ 17-18 มิถุนายน 2562 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1

 

เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง Enjoy Being Profesional

ที่สำนักวิชาศึกษาทั่วไป


สมัครเรียน