ข่าว-กิจกรรม

News & Activity

ข่าว-กิจกรรม


กิจกรรมเพื่อฟื้นฟูกล้ามเนื้อมัดเล็กและการสั่งการของสมอง

เมื่อวันพุธที่ 22 มีนาคม 2566 รองผู้อำนวยการสำนักวิชาศึกษาทั่วไป (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนาพร ปาละวงศ์ณ อยุธยา) ได้รับเกียรติจาก โรงเรียนปัจฉิมชล บางมะโขด (โรงเรียนผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองชลบุรี) จัดกิจกรรมเพื่อฟื้นฟูกล้ามเนื้อมัดเล็กและการสั่งการของสมอง การฝึกสมาธิ โดยการทำกิจกรรม"สัมมนารักเรียนรู้ คู่กิจกรรม รุ่นที่ 4" ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 เทศบาลเมืองชลบุรี

 

เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง Enjoy Being Profesional

ที่สำนักวิชาศึกษาทั่วไป


สมัครเรียน