WorkDetail

ผลงาน

Course

ผลงาน


โครงการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จังหวัดชลบุรี การประกวดคลิปวิดีโอ ภายใต้หัวข้อ ศาสตร์พระราชา

การประกวดคลิปวิดีโอ ภายใต้หัวข้อ ศาสตร์พระราชา

โครงการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จังหวัดชลบุรี

การประกวดคลิปวิดีโอ ภายใต้หัวข้อ “ศาสตร์พระราชา” ประจำปีงบประมาณ 2560

จัดโดย สำนักเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม

กำหนดการรับรางวัล วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2560 เวลา 13.00 น.

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดชลบุรี

นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศคว้า 7 รางวัล (จำนวน 7 ทีม ทีมละ 3 คน รวม 21 คน )

ในการประกวดหนังสั้นหัวข้อ "ศาสตร์พระราชา"

ของสำนักงานวัฒนธรรม จังหวัดชลบุรี ได้แก่

ใบประกาศเหรียญทอง 1 รางวัล

ใบประกาศเหรียญเงิน 4 รางวัล

ใบประกาศเหรียญทองแดง 2 รางวัล

ผู้ควบคุมทีม อาจารย์วีณา  คงพิษ

https://youtu.be/YUClNov5vyE

มุ่งเน้นพัฒนาธุรกิจ และเทคโนโลยีอย่างมืออาชีพ ที่นี่

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ


สมัครเรียน