main๏ปฟ

คณะนิติศาสตร์

คณะนิติศาสตร์ ม.ศรีปทุม ชลบุรี มีหลักสูตรสำหรับนายสิบตำรวจใช้เวลาเรียน 3 ปี เท่านั้น รับสมัครตั้งแต่บัดนี้- 31 สิงหาคม 2563

 

 


News & Activity


ประมวลภาพกิจกรรม

เรียนกฏหมายที่ว่ายาก กลับกลายเป็นเรื่องง่าย เพราะการเรียนการสอนแบบใส่ใจนักศึกษา

ด้วยคณาจารย์และนักกฏหมายระดับประเทศ


สมัครเรียน