WorkDetail

ผลงาน

Course

ผลงาน


ราวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันตอบปัญหากฎหมายทั่วประเทศ เนื่องในวันรพี ปีการศึกษา 2559

นายสุรเศรษฐ คงมะลวน นายธีรวัฒน์ วีระวัฒน์ และนางสา

สำนักงานศาลยุติธรรมได้จัดกิจกรรมการจัดการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายทั่วประเทศเนื่องในวันรพี ประจำปีการศึกษา 2559
(รอบคัดเลือก) ในวันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมเทา-ทอง มหาวิทยาลัยบูรพา คณะนิติศาสตร์นำโดย ผศ.สุระทิน ชัยทองคำ ได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมในการแข่งขันและได้รับรางวัลรองชนะเลิศซึ่งจะได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันตอบปัญหากฎหมายในรอบชิงชนะเลิศที่สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร ในวันเสาร์ที่ 17 กันยายน 2559

          รอบชิงชนะเลิศ ผลการแข่งขันแพ้ไปด้วยคะแนน 6 จาก 15 คะแนน โดยมีการแข่งขันทั้งหมด 23 สถาบันจากทั่วประเทศ

เรียนกฏหมายที่ว่ายาก กลับกลายเป็นเรื่องง่าย เพราะการเรียนการสอนแบบใส่ใจนักศึกษา

ด้วยคณาจารย์และนักกฏหมายระดับประเทศ


สมัครเรียน