0
28 ต.ค. 63
จองแล้ว 231 คน

09.00-11.00 น. จำนวน 76 คน
11.00-13.00 น. จำนวน 136 คน
13.00-14.00 น. จำนวน 19 คน
30 ต.ค. 63
จองแล้ว 157 คน

09.00-11.00 น. จำนวน 47 คน
11.00-13.00 น. จำนวน 97 คน
13.00-14.00 น. จำนวน 13 คน
1 พ.ย. 63
จองแล้ว 372 คน

09.00-11.00 น. จำนวน 70 คน
11.00-13.00 น. จำนวน 218 คน
13.00-14.00 น. จำนวน 84 คน
08 พ.ย. 63
จองแล้ว 49 คน

09.00-11.00 น. จำนวน 15 คน
11.00-13.00 น. จำนวน 19 คน
13.00-14.00 น. จำนวน 15 คน
ให้นักศึกษา เข้าสู่ระบบ เพื่อจองวันรับบัตรนักศึกษา

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรีเข้าสู่ระบบ

วันรับบัตรนักศึกษา วันที่ 08 พฤศจิกายน 2563
เวลา รอบ 09.00-11.00 น. รอบ 11.00-13.00 น. รอบ 13.00-14.00 น.

สิ่งที่ต้องเตรียมมา ?


– สิ่งที่นศ. ต้องเตรียมมาคือ บัตรประชาชนตัวจริง + สำเนาทะเบียนบ้าน [เผื่อกรณีที่บัตรประชาชนมีปัญหา]
(*กรณีนักศึกษา ไม่มารับบัตรนักศึกษา บัตรนักศึกษาและบัญชีธนาคารกสิกรไทย จะเก็บไว้ที่สาขานิคมอมตะนคร และจะถูกทำลายภายใน 90 วันนับตั้งแต่วันที่แจ้งนักศึกษาให้มารับบัตร)

บัตรนักศึกษามีความสำคัญอย่างไร?


– ใช้ยืนยันตัวตนในการเข้าสอบ
– สามารถสแกนบัตรเข้าใช้งานห้องสมุดได้
- สามารถใช้ยืมอุปกรณ์กิฬาได้
- และบริการอื่นๆ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/2DYir67


สิทธิประโยชน์บัตร?


สามารถดูรายละเอียดได้ตาม link นี้เนื่องจาก promotion จะมีการ update อยู่ตลอดเวลา
https://bit.ly/2E9AeHe

กรณีบัตรหาย?


สามารถดูรายละเอียดได้ตาม link นี้เนื่องจาก promotion จะมีการ update อยู่ตลอดเวลา
https://bit.ly/2E9AeHe

ติดต่อสอบถามธนาคารกสิกรไทย สาขานิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ชลบุรี?


ที่ตั้ง เลขที่ 700/1501 หมู่ที่ 1 ถนนบางนา-ตราด ตำบลคลองตำหรุ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
โทร. 0-3821-3555-9
Fax. 0-3821-3560 เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ 08.30-16.00 น. (เว้นวันหยุดธนาคาร)
https://bit.ly/2E9AeHe


ให้นักศึกษา เข้าสู่ระบบ เพื่อจองวันรับบัตรนักศึกษา


เข้าสู่ระบบ