โครงการอบรมความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ (CPD)สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

คณะบัญชี
มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี
(038) 146123 ต่อ 3570
E-mail : accounting@chonburi.spu.ac.th

(ปิดทำการ.. อาทิตย์ - จันทร์)