การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลดเกียรติบัตรออบไลน์ได้ที่ลิงค์นี้