Untitled Document
มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน วิทยาเขตขอนแก่น วิทยาคารพญาไท

 


  Northern Arizona University มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี

Northern Arizona University มหาวิทยาลัยชื่อดังในอริโซนา สหรัฐอเมริกา มีความประสงค์ที่จะเปิดมอบ ทุนการศึกษา ระดับ ปริญญาตรี ให้กับผู้สมัครที่สมัครเข้าเรียนกับทางมหาวิทยาลัยในชื่อทุน New International Student Presidential Scholarship ประจำปี 2015 โดยทุนจะยกเว้นค่าเล่าเรียนให้กับนักศึกษาใหม่ที่สมัครเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย

คุณสมบัติของผู้สมัครับทุน
 - สมัครเข้าศึกษากับทางมหาวิทยาลัย ในสาขาวิชาใดก็ได้ และให้ได้รับการตอบรับเข้าศึกษา ภายใน วันที่ 1 พฤษภาคม 2015 (ผลสอบต่างๆเช่น SAT รวมถึงการสมัครเข้าเรียนต้องสมัครเข้าเรียนภายในวันที่ 1 มีนาคม 2015 สำหรับรอบการศึกษาเดือนตุลาคม 2015)
 - มีคะแนนเฉลี่ยระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 3.00 ขึ้นไป

มูลค่าทุน : ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการยกเว้นค่าเล่าเรียนในปีการศึกษาแรก ประมาณ $10,000 (ประมาณ 320,000 บาท)

ผลของการตอบรับเข้าศึกษาจะถูกพิจารณาโดยอัตโนมัติทันทีจากฝ่ายรับสมัครเข้าศึกษา ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติมโดยตรงได้ที่  studynau@nau.edu เพื่อเป็นการเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับรอบการศึกษา ปีการศึกษา 2015

ระเบียบการรับสมัครนักศึกษาต่างชาติ
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับฝ่ายรับสมัครของทางมหาวิทยาลัย
รายละเอียดสาขาวิชาต่างๆที่เปิดให้สมัครเข้าศึกษาได้

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


  MIB School of Management of Trieste  ประเทศอิตาลี มอบทุนปริญญาโท ด้านบริหารธุรกิจ (MBA)

MIB School of Management of Trieste ประเทศอิตาลี มีความประสงค์เชิญชวนผู้สมัครจากในสหภาพยุโรปและผู้สมัครต่างชาติ สมัครรับทุนการศึกษาระดับปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ (MBA) สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ ในโครงการ MBA scholarship competition for young talented applicants in International Business

ผู้สมัครที่สนใจต้องมีคะแนน GMAT และผลสอบภาษาอังกฤษ เช่น IELTS หรือ TOEFL ในระดับที่ทางโรงเรียนต้องการ มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 3 ปี โดยทุนจะให้ค่าเล่าเรียนครอบคลุม 50% โดยการลดค่าเล่าเรียนให้ ผู้สมัครต้องสมัครเข้าศึกษาและสมัครทุนไปพร้อมกัน และให้ได้ตอบรับเข้าเรียนก่อน 15 สิงหาคม 2014

คุณสมบัติผู้สมัครเบื้องต้น :
 - จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา
 - มีประสบการณ์ในการทำงาน 3 ปี
- มีคะแนนสอบภาษาอังกฤษ TOEFL หรือ PTE หรือ IELTS
- อายุไม่เกิน 27 ปี

ทุนครอบคลุมค่าเล่าเรียนหลักสูตรปริญญาโท ธุรกิจระหว่างประเทศ 1 ปี โดยค่าเล่าเรียนเต็มอยู่ที่ 25,000 ยูโร (ประมาณ 1 ล้าน 5 หมื่นบาท) ทุนจะลดค่าเล่าเรียนให้ประมาณ 5 แสนบาท

วิธีการสมัคร :
- ผู้สมัครต้องสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรโดยกรอก MBA application form แล้วส่งมาพร้อมกับ scholarship personal motivations essay ซึ่งรวมอยู่ในใบสมัครทุนเรียบร้อยแล้ว
-ส่ง CV และแนบไฟล์มาพร้อมกับการสมัครทางออนไลน์
 
หมดเขตรับสมัครทุนภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2557
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


  Leipzig University มหาวิทยาลัยชื่อดังของเยอรมัน มอบทุนปริญญาเอกเต็มจำนวน ด้านสังคมศาสตร์ จำนวน 10 ทุน

The Graduate School Global and Area Studies (GSGAS) ของ Leipzig University มหาวิทยาลัยชื่อดังของเยอรมัน มีความประสงค์ ที่จะเชิญผู้สมัครจากประเทศกำลังพัฒนา (รวมถึงประเทศไทย) สมัครเข้าทำงานในตำแหน่งปริญญาเอก ของทางมหาวิทยาลัย และทำงานวิจัยเสมือนเป็นนักวิชาการส่วนหนึ่งของทางสถาบัน

โดยตำแหน่งปริญญาเอก ด้านสังคมศาสตร์นี้ เปิดรับถึง 10 ตำแหน่งด้วยกัน โดยจะรับเงินเดือน รวม 4 ปี ตลอดระยะเวลาการศึกษาและวิจัยระดับปริญญาเอก ทั้งนี้ผู้ผ่านการคัดเลือกยังมีโอกาสในการสอนและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับนักวิจัยตำแหน่งปริญญาเอกคนอื่นๆของทางมหาวิทยาลัย โดยเริ่มการศึกษาในเดือนตุลาคม 2014

คุณสมบัติผู้สมัคร :
- จบการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ด้านสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ สังคมวิทยา มานุษยวิทยา การพัฒนา นิทเศศาสตร์ ฯลฯ
- มีประสบการณ์ในการทำงานวิจัยและมีผลงานวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์
- มีทักษะทางด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน ในระดับดีมาก

เอกสารที่ต้องส่ง :
1. ใบสมัคร
2. หนังสือแสดงวัตุประสงค์การสมัครปริญญาเอก (โดยต้องเขียนอธิบายแรงจูงใจเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาเอก)
3. โครงร่างวิทยานิพนธ์ 10-15 หน้า
4. CV
5. สำเนาผลการศึกษาระดับปริญญาโท ที่ได้รับการรับรองจากกรมการกงสุล
6. จดหมายแนะนำจากอาจารย์ที่เคยสอน 2 ฉบับ
7. ถ้าได้รับการติดต่อจากอาจารย์ที่ปรึกษาในอนาคตของทางมหาวิทยาลัยแล้ว จะได้รับการพิจารณาประกอบ

ส่งเอกสารมาที่ อีเมล keilbach@uni-leipzig.de

ส่งเอกสารชุดจริงมาที่มหาวิทยาลัย ที่อยู่ :
Graduate School Global and Area Studies
Dr. Martina Keilbach
Emil-Fuchs-Str. 1
D-04105 Leipzig
Germany

หมดเขตรับสมัครทุนภายในวันที่ 1 กรกฎาคม 2557
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


  University of Hertfordshire จากประเทศอังกฤษ เปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจ สมัครชิงทุนการศึกษาในระดับปริญญาโท เพื่อเรียนต่อด้านการบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2557

ทุนการศึกษานี้เป็นทุนที่มอบให้กับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี โดยจะเป็นในรูปแบบของส่วนลดของค่าเล่าเรียน 40 เปอร์เซ็นต์ ตลอดจนจบการศึกษา

คุณสมบัติของผู้สมัครับทุน
 - มีกำลังทุนทรัพย์เพียงพอที่จะจ่ายค่าเล่าเรียนกับทางมหาวิทยาลัย
 - สมัครเข้าเรียนในสาขาวิชาที่กำหนด และได้รับจดหมายตอบรับเข้าเรียนก่อน
 - มีตำแหน่งหน้าที่และมีผลงานโดดเด่นในองค์กรของตน ใน 3 – 5 ปีที่ผ่านมา
 - เชี่ยวชาญในด้านภาษาอังกฤษ โดยได้คะแนน IELTS 6.5 เป็นอย่างน้อย
สำหรับเพื่อน ๆ ที่สนใจ สามารถทำการสมัครได้จนถึง วันที่ 1 กรกฏาคม 2557 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและวิธีการสมัครทุนการศึกษานี้ได้ที่ 
รายละเอียดเพิ่มเติมและวิธีการสมัคร


  University of Auckland มหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งของนิวซีแลนด์ มอบทุนปริญญาโท ด้านบริหารธุรกิจ

University of Auckland มหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งของนิวซีแลนด์ มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ให้กับนักศึกษาต่างชาติ ประจำปี 2014  ใน 5 สาขาวิชา ของ Auckland Business School ในสาขา ดังต่อไปนี้

Master of Management
Master of International Business
Master of Marketing
Master of Applied Finance
Master of Professional Accounting


โดยผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับทุนการศึกษาสูงสุด 1 ปี เพื่อเรียนหลักสูตรด้านบริหารธุรกิจ ระดับปริญญาโทของมหาวิทยาลัย เป็นเงินมูลค่า 30,000 ดอลล่าร์ (หรือประมาณ 960,000 บาทต่อปี) ทั้งนี้ผู้สมัครที่มีความสามารถทางวิชาการโดดเด่น มีงานเขียนที่ดี (written statement) จะได้รับการพิจารณา

คุณสมบัติผู้สมัครเบื้องต้น
- ผู้สมัครต้องจบการศึกษาระดับปริญญาตรีในทุกสาขาวิชา และได้รับคะแนนเกียรตินิยม
- สมัครเข้าเรียนในหลักสูตรปริญญาโท บริหารธุรกิจของทางมหาวิทยาลัย แบบเต็มเวลา (Full-Time)
- ได้รับการตอบรับให้เข้าเรียน (Offer) ในหลักสูตรนั้น ก่อนการยื่นทุน
- ทุนมอบให้กับนักเรียนต่างชาติเท่านั้น ไม่รวมพลเมืองของนิวซีแลนด์
- มีคะแนน IELTS หรือ TOEFL ในเกณฑ์ตามที่ทางมหาวิทยาลัยต้องการ
- ผู้ที่มีประสบการณ์ทำงานและผลงานวิชาการจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

วิธีการสมัคร :
- ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าเรียน พร้อมยื่นผลคะแนนสอบ IELTS หรือ TOEFL ตามเกณฑ์ที่ทางมหาวิทยาลัยต้องการ พร้อมกับกรอกใบสมัครออนลไน์ได้ ที่นี่

หมดเขตรับสมัครทุนภายในวันที่ 1 มิถุนายน 2557
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


  University of Manitoba มหาวิทยาลัยชื่อดังของประเทศแคนาดา มอบทุนปริญญาเอกเต็มจำนวน

University of Manitoba มหาวิทยาลัยชื่อดังของประเทศแคนาดา มีความประสงค์เปิดมอบทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก ประจำปี 2014 ในชื่อทุน Sir Gordon Wu Graduate Student Scholarships โดยทุนจะมอบให้กับนักเรียนต่างชาติเป็นประจำทุกปี ซึ่งมีมูลค่า 40,000 ดอลล่าร์ รวม 3 ปี โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภททุน ได้แก่

1. ทุนเต็มจำนวน
2. ทุนค่าเล่าเรียน Manitoba Graduate Fellowship (UMGF) สำหรับผู้ที่มีความโดดเด่นด้านวิชาการ หรือทุนรัฐบาล the Manitoba Government Scholarship (MGS)


ทั้งนี้ผู้สมัครที่ประสงค์จะรับทุน จะต้องสมัครเข้าศึกษาในสาขาวิชาใดก็ได้ของมหาวิทยาลัยในระดับปริญญาเอก (เต็มเวลา - Fulltime) ทั้งนี้ทุนจะมอบให้กับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและมีความโดดเด่นที่สุด

คุณสมบัติผู้สมัคร

- เป็นนักเรียนต่างชาติที่ไม่ได้มีสัญชาติแคนาดา
- สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาเอกของทางมหาวิทยาลัยในชั้นปีแรก ในทุกสาขาวิชา
- จบการศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาโทในทุกสาขาวิชา
- มีความโดดเด่นด้านวิชาการ โดยมีคะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาโท ไม่ต่ำกว่า 3.75

มูลค่าทุนที่จะได้รับ :
- ทุนจะมอบเงินทุนให้ 5,000 ปอนด์ (ประมาณ 260,000 บาทต่อปี) ตลอดระยะเวลาการศึกษา

วิธีการสมัคร :
- ผู้สมัครที่ประสงค์จะสมัครทุนระดับปริญญาเอก ควรติดต่อหาอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกของมหาวิทยาลัย โดยเข้าไปที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยและค้นหาอาจารย์ที่ปรึกษา (Supervisor) ที่มีความสนใจในด้านวิชาการเดียวกันกับตน พร้อมกับติดต่อเบื้องต้นทาง Email พร้อมแนบเอกสารการศึกษา คะแนนภาษาอังกฤษ TOEFL หรือ IELTS , CV และ Cover Letter เมื่ออาจารย์ที่ปรึกษาตอบรับให้สมัครเข้าศึกษาได้ ผู้สมัครต้องติดต่อสมัครเข้าศึกษาทาง Graduate School ของทางมหาวิทยาลัยต่อไป

สามารถสมัครเข้าศึกษาได้ตลอดทั้งปี และยื่นทุนการศึกษาได้ในช่วงเดือนมีนาคม ถึง พฤษภาคม 2014

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


  University of Dundee มหาวิทยาลัยชื่อดังของสกอตแลนด์ มอบทุนปริญญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์

University of Dundee มหาวิทยาลัยชื่อดังของสกอตแลนด์ มีความประสงค์ที่จะเสนอทุนการศึกษาให้กับนักเรียนต่างชาติ ประจำปีการศึกษา 2014  ในชื่อทุน  Sir James Black Academic Excellence Scholarship โดยเป็นทุนที่มอบให้ในสาขาวิชาด้านวิทยาศาสตร์ชีวิต หรือ Life Sciences  ซึ่งทุนนี้จะมอบให้กับหลักสูตรระดับปริญญาตรี ของ College of Life Sciences, School of Learning & Teaching ของทางมหาวิทยาลัย

คุณสมบัติผู้สมัคร
- เป็นผู้สมัครชาวต่างชาติ จบการศึกษาระดับมํะยมศึกษาตอนปลายหรือเกรด 12 และผ่านการเรียนหลักสูตรเตรียมอุดม Foundation 1 ปี หรือผู้ที่ผ่านการสอบ A Level มาแล้ว หรือมีคะแนนเทียบเท่า AAAAA ใน Scottish Highers, คะแนน AAA ใน GCE A-levels, 37 points in IB (with 6, 6, 6 at Higher Level)
- มีผลงานด้านวิชาการดีเด่น

มูลค่าทุนที่จะได้รับ :
- ทุนจะมอบเงินทุนให้ 5,000 ปอนด์ (ประมาณ 260,000 บาทต่อปี) ตลอดระยะเวลาการศึกษา

วิธีการสมัคร :
- ผู้สมัครต้องสมัครเข้าศึกษายัง College of Life Sciences, School of Learning & Teaching at the University of Dundee หลังจากนั้นทางมหาวิทยาลัยจะส่งอีเมลติดต่อให้ผู้สมัคร สมัครทุนการศึกษา ทั้งนี้ผู้สมัครต้องเขียนเรียงความประมาณ 400 คำ ถึงวัตถประสงค์และเป้าหมายของการรับทุนและอนาคตหลังสำเร็จการศึกษา ทั้งนี้ผู้สมัครต้องเขียนชื่อและข้อมูลในการติดต่อของผู้รับรอง (อาจารย์ที่เคยสอนในโรงเรียนหรือวิทยาลัย) ซึ่งจะเป็นผู้อ้างอิงความสำเร็จและประสบการณ์ในอดีตของผู้สมัคร จำนวน 2 ท่าน

หมดเขตรับสมัครทุนภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2557
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


  University of Melbourne ออสเตรเลีย มอบทุน MIRS ป.โท-เอกเต็มจำนวน พร้อมเงินเดือนทุกสาขา

University of Melbourne มหาวิทยาลัยท็อปของออสเตรเลีย ประกาศให้ทุนการศึกษา The Melbourne International Research Scholarships (MIRS) ในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก จำนวน 200 ทุน กับนักเรียนต่างชาติที่สมัครเข้าศึกษายังมหาวิทยาลัย ประจำปี 2014 ครับ โดยทางมหาวิทยาลัยจะทำการคัดเลือกนักเรียนใหม่ระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัย ที่มีผลการเรียนระดับเกียรตินิยมและมีความโดดเด่นทางวิชาการ เพื่อทำการมอบทุนการศึกษาให้ โดยเป็นค่าเล่าเรียนเต็มจำนวนต่อปี $24,653 (780,000 บาทต่อปี) เงินทุนวิจัย ค่ารักษาพยาบาล และค่าใช้จ่ายการเดินทาง

คุณสมบัติผู้สมัคร
- จบการศึกษาระดับปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) และมีความโดดเด่นทางด้านกิจกรรมทางวิชาการ และสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ของทางมหาวิทยาลัย
- ผู้สมัครระดับปริญญาเอก ต้องมีประสบการณ์ทางด้านการวิจัยเป็นเลิศ และได้ทำการติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษาในอนาคต เพื่อทำการศึกษาวิจัยระดับปริญญาเอกของทางมหาวิทยาลัยไว้แล้ว
- มีผลคะแนนสอบ IELTS (6.5 Up) หรือ TOEFL (100 Up for iBT) ในระดับที่สาขาวิชาหรือทางมหาวิทยาลัยต้องการ
- ผู้สมัครระดับปริญญาเอก ที่มีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

มูลค่าทุนที่จะได้รับ :
- ค่าครองชีพประจำปี
a living allowance of $24,653 per annum (2013 rate)
- เงินทุนในการตั้งรกรากเมื่อมาทำการศึกษาต่อยังออสเตรเลียและในการกลับยังประเทศตน a Relocation Grant of $2,000 awarded to students who are moving from interstate in order to study at the University of Melbourne or $3,000 awarded to those who are moving from overseas
- เงินทุนวิทยานิพนธ์ a Thesis Allowance of up to $420 (2013 rate) for masters by research and up to $840 (2013 rate) for PhD and other doctorate by research candidates, and
- ค่ารักษาพยาบาลและประกันสุขภาพ paid sick, maternity and parenting leave.

หมดเขตรับสมัครทุนภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2557
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


  ทุน British Council IELTS scholarship 2014

British Council  มีความประสงค์ที่จะมอบทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาและบุคคลทั่วไปเพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงประสบการณ์และเครือข่ายทางการศึกษาในระดับสากล  ทุนการศึกษานี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการจะศึกษาต่อทั้งในระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท ทั้งในและต่างประเทศ ในการให้ทุนจะมีด้วยกัน  2ระดับ ดังนี้

ทุนระดับภูมิภาค* สูงสุด 3 ทุนการศึกษา มูลค่า GBP 25,000 ต่อ 1 ทุนการศึกษา จากผู้สมัครจำนวน 12 ประเทศ และคัดเลือกโดยบริติช เคานซิลสำนักงานใหญ่ระดับภูมิภาค ประเทศฮ่องกง
ทุนภายในประเทศ สูงสุด 2 ทุนการศึกษา มูลค่า GBP 2,500 ต่อ 1 ทุนการศึกษา และคัดเลือกโดยบริติช เคานซิล ประเทศไทย

ยื่นใบสมัครภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2557 (ทุนการศึกษาจะจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนไปที่สถาบันการศึกษาโดยตรง)

*ระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออก ประกอบด้วย ประเทศพม่า สาธารณรัฐประชาชนจีน ฮ่องกง อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไต้หวัน ไทย และ เวียดนาม

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


  University of Leicester ประเทศอังกฤษ มอบทุนปริญญาโท 20 ทุน ทุกสาขา

University of Leicester มหาวิทยาลัยชื่อดังแห่งประเทศอังกฤษ มีความประสงค์ที่จะเปิดมอบ ทุนการศึกษา จำนวน 20 ทุน ระดับปริญญาโท ให้กับนักเรียนต่างชาติ ที่สมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาโททุกสาขาของทางมหาวิทยาลัยและได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2014 โดยผู้สมัครทุนจากต่างชาติ ต้องสมัครเข้าศึกษาก่อนและยื่นทุนการศึกษากับทางมหาวิทยาลัย

คุณสมบัติผู้สมัครเบื้องต้น :
- จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดก็ได้ โดยสมัครเข้าศึกษายังหลักสูตรปริญญาโทของมหาวิทยาลัย และให้ได้ตอบรับเข้าเรียนแบบมีเงื่อนไขปรับภาษาหรือไม่ต้องปรับภาษาก่อนเรียน (conditional or unconditional) ก็ได้
- มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ IELTS หรือ TOEFL ในระดับที่ทางมหาวิทยาลัยหรือหลักสูตรต้องการ เว้นแต่จะได้รับการพิจารณาให้เรียนปรับภาษาก่อน
- ผู้สมัครต้องไม่ได้รับทุนการศึกษาเต็มจำนวนมาก่อนหน้านี้เพื่อศึกษาในระดับปริญญาโทของทางมหาวิทยาลัย
-ทุนการศึกษาของทางมหาวิทยาลัยจะให้เป็นค่าเล่าเรียนเท่านั้น
-ทุนการศึกษานี้ไม่เปิดให้สำหรับหลักสูตรการเรียนการสอนทางไกล (distance learning)

มูลค่าทุน :
ทุนจะมอบให้สูงสุด 20 ทุน โดยเป็นทุนที่มีช่วงเวลาการให้ในรอบ 1 ปี มีมูลค่า £3,500 (ประมาณ 147,000 บาทต่อปี) โดยให้เป็นค่าเล่าเรียนในหลักสูตรปริญญาโทของมหาวิทยาลัย

วิธีการสมัคร :
ผู้สมัครต้องดาวน์โหลดใบสมัคร (application form) จากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย และส่งเอกสารสนับสนุนด้านการสมัคร ตามที่ทางมหาวิทยาลัยประกาศในเว็บไซต์ เช้น คะแนนภาษา หรือ CV หรือ เรียงความ แสดงจุดมุ่งหมายในการศึกษา และส่งตรงมาที่ scholarships-at-le.ac.uk ใบสมัครต้องกรอกสมบูรณ์และได้รับการตรวจจากทางทีมรับสมัครของทางมหาวิทยาลัยก่อนส่งใบสมัคร ถึงจะได้รับการพิจารณาให้สมัครได้

หมดเขตรับสมัครทุนภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2557

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


  Sant’Anna - University of Strasbourg มอบทุนปริญญาเอกเต็ม พร้อมเงินเดือน ด้านเศรษฐศาสตร์

Sant’Anna School of Advanced Studies โรงเรียนการศึกษาขั้นสูงของอิตาลีและ University of Strasbourg ประเทศฝรั่งเศส ในความร่วมมือศึกษาวิจัยระหว่างชาติ มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษา ระดับปริญญาเอก ด้านเศรษฐศาสตร์ ให้กับผู้สมัครชาวต่างชาติ ประจำปี 2014-2015 จำนวน 4 ทุนการศึกษา เพื่อศึกษาเป็นระยะเวลา 4 ปี โดยผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับเงินทุน 14,000 ยูโรต่อปี (หรือประมาณ 588,000 บาทต่อปี) เป็นทุนการศึกษา ทั้งนี้ยังรวมถึงค่าอาหารและสิ่งอำนวยความสะดวกในมหาวิทยาลัย

คุณสมบัติผู้สมัคร :
- จบการศึกษาระดับปริญญาตรี และจบการศึกษาระดับปริญญาโท (ด้านที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ ฯลฯ)
- นักศึกษาปริญญาตรี ที่ประสงค์จะทำการศึกษาต่อระดับปริญญาเอกเลย สามารถสมัครได้ โดยต้องจบการศึกษาภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2014 
- มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับดีมาก ทั้ง การพูด การฟัง การอ่าน และการเขียน
- ผู้สมัครที่มีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ เช่น TOEFL และ IELTS จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

วิธีการสมัคร :
- ผู้สมัครต้องทำการสมัครโดยวิธีการออนไลน์ โดยต้องส่งเอกสาร ได้แก่ สำเนาพาสปอร์ต, CV ประวัติการศึกษาและการทำงาน ที่ครอบคลุมประสบการณ์ทำงานและการวิจัย ผลงานตีพิมพ์ และเอกสารอื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัคร
- สำเนาผลการเรียน ฉบับเต็ม พร้อมคะแนนเฉลี่ยและเกรดรายวิชาต่างๆ (เป็นภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาฝรั่งเศส หรือภาษาอิตาเลียน)
- สำเนาวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท สำหรับผู้สมัครระดับปริญญาโท (หรือ Copy ของ Abstract ภาษาอังกฤษ หรือฝรั่งเศส หรืออิตาเลียน)
- โครงร่างงานวิจัย ไม่เกิน 2,500 คำ อธิบายถึงงานวิจัยที่สนใจจะทำเมื่อได้ศึกษายังมหาวิทยาลัย
- At least two recommendation letters ส่งตรงถึงฝ่ายพิจารณาคัดเลือกที่  info-phdeconomics-at-sssup.it ก่อนปิดรับสมัคร โดยต้องระบุชื่อและนามสกุลผู้เขียนรับรองและอีเมลติดต่อ

หมดเขตรับสมัครทุนภายในวันที่ 7 พฤษภาคม 2557
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


  University of Auckland มอบทุนการศึกษาสำหรับผู้สนใจเรียนต่อที่ประเทศนิวซีแลนด์

University of Auckland
 มอบทุนการศึกษาสำหรับการทำวิจัย ในระดับปริญญาเอก ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ Medical and Health Science สำหรับนักศึกษาต่างชาติ เพื่อเข้าเรียนในปีการศึกษา 2557

ทุนการศึกษานี้จะมีจำนวนทั้งสิ้น 3 ทุนด้วยกัน โดยจะครอบคลุมระยะเวลา 36 เดือนเต็ม ครอบคลุมในส่วนของค่าทำวิจัย ค่าครองชีพ ค่าเดินทาง และค่าประกันสุขภาพ ทั้งนี้ ในการคัดเลือกผู้สมัครเพื่อเข้ารับทุน ทางมหาวิทยาลัยจะใช้เกณฑ์ผลการเรียนที่ผ่านมาของผู้สมัคร

คุณสมบัติของผู้สมัคร :
- ไม่ได้เป็นชาวออสเตรเลีย หรือชาวนิซีแลนด์
- สามารถสมัครเข้าเรียนกับทางมหาวิทยาลัย ในสาขาวิชาที่กำหนดได้ ก่อนการขอสมัครเข้ารับทุน
- เป็นผู้ที่มีทักษะทางภาษาอังกฤษดี

หมดเขตรับสมัครทุนภายในวันที่ 30 เมษายน 2557
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


  University College Dublin ประเทศไอร์แลนด์ มอบทุนปริญญาตรีทุกสาขา สำหรับนักเรียนไทย

University College Dublin ประเทศไอร์แลนด์ มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาสำหรับนักเรียนไทยกับทุน Undergraduate Scholarships (Bachelor-Level) โดยจะมอบทุนให้สูงสุด 4 ทุน ในทุกสาขาวิชาที่ทางมหาวิทยาลัยเปิดสอน (ยกเว้นหลักสูตรทางด้านคลินิกไม่พิจารณาทุนให้) ซึ่งมีมูลค่าระหว่าง €3,000 – €5,000 หรือประมาณ (126,000 บาท - 210,000 บาท)

คุณสมบัติผู้สมัครเบื้องต้น :
- เป็นผู้สมัครจากประเทศไทย
- จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาในหลักสูตร 12 ปี หรือหลักสูตรนานาชาติ 12 ปี
- มีความรู้ความสามารถ ในด้านทักษะการอ่าน ฟัง พูด และเขียน ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
- มีคะแนนทดสอบด้านภาษาอังกฤษ ตามที่ทางหลักสูตรของมหาวิทยาลัยกำหนด (ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครแต่ละสาขาได้ที่ Admission จากเว็บของทางมหาวิทยาลัย)
- มีผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาเป็นเลิศ

ดาวน์โหลดคู่มือนักเรียนต่างชาติ

วิธีการสมัคร

หลักสูตรที่เปิดสำหรับนักเรียนไทยสมัครได้ที่นี่

หมดเขตรับสมัครทุนภายในวันที่ 30 เมษายน 2557
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


  Chosun University เกาหลีใต้ มอนทุนปริญญาโท และปริญญาเอก ด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ Chosun University มหาวิทยาลัยชื่อดังของเกาหลีใต้ มีความประสงค์ที่จะเชิญผู้สมัครต่างชาติ รับ ทุนผู้ช่วยระดับบัณฑิตศึกษา (graduate student assistantship) ในระดับปริญญาโท และในระดับปริญญาเอก ประจำปี 2014 ซึ่งจะเปิดเทอมในวันที่ 1 กันยายน 2014 โดยผู้สมัครต้องทำวิจัยในสาขาด้าน 

-Image Science and Processing
-Computer Architecture

ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับเงินเดือน เดือนละ 1,000,000 วอน (สำหรับปริญญาเอก) และ 600,000 วอน สำหรับปริญญาโท และยังมีโอกาสได้ฝึกการทำงานวิจัยในสาขาเพิ่มเติมอีกด้วย

คุณสมบัติผู้สมัครเบื้องต้น :
- จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สำหรับผู้สมัครในระดับปริญญาโท และ จบการศึกษาระดับปริญญาโท สำหรับผู้สมัครระดับปริญญาเอก (ในสาขาที่เกี่ยวข้องทางวิศวกรรมศาสตร์ สาขา คอมพิวเตอร์ หรือที่เกี่ยวข้อง)
-ผู้สมัครต้องมีผลคะแนนภาษาอังกฤษ TOEFL IBT 85 คะแนน ขึ้นไป หรือ IELTS 6.5 คะแนนขึ้นไป

วิธีการสมัคร :
- ผู้สมัครที่สนใจ ต้องส่งจดหมายแสดงความสนใจไปยัง Prof. Inkyu Moon, Email: ikmoon1333-at-gmail.com หรือ Prof. Jeong-A Lee, Email: leejeonga-at-gmail.com โดยแนบเอกสารดังต่อไปนี้ประกอบ
-Study plan (clearly stating the research topics you are interested in)
-Academic transcripts
-Brief summary of most recent thesis and the status (e.g. accepted, in progress, submitted, etc)
-CV (to include contact details, education, work experience, publications)
-Copy of official English score (TOEFL or IELTS score should be submitted)

1. เอกสารลำดับที่ 1, 2 และ 3 ควรรวมเป็นไฟล์เดียวกัน และแปลงเป็นไฟล์ PDF และแปลงชื่อไฟล์เป็นของคุณเอง (Familyname_Firstname_Chosun_App2014.pdf)
2. เอกสารลำดับที่ 4 แปลงเป็นไฟล์ PDF และแปลงชื่อไฟล์เป็นของคุณเอง (Familyname_Firstname_CV.pdf)
3. เอกสารทั้งหมดต้องส่งและตั้งชื่อไฟล์ว่า (2014 Application for Research Assistantship at Chosun University)

หมดเขตรับสมัครทุนภายในวันที่ 30 เมษายน 2557
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


  Domus Academy มอบทุนการศึกษาในระดับปริญญาโท

Domus Academy สถาบันสำหรับการศึกษาในระดับปริญญาโทแห่งแรกของเมืองมิลานได้มอบทุนการศึกษา หลักสูตร Academic Master Degree 1 ปี ที่จะเปิดภาคเรียนเดือน กันยายน 2557 โดยในแต่ละหลักสูตรผู้ชนะการประกวด 3 รางวัลจะได้รับส่วนลดค่าเล่าเรียน 70%, 50% และ 30% ตามลำดับ (จากจำนวนเต็ม 24,990 ยูโร) โดยทุนนี้มอบทุนสำหรับ 5 หลักสูตร กว่า 15 ทุนการศึกษา ได้แก่

- หลักสูตร MA in Accessories Design
- หลักสูตร MA in Fashion Design
- หลักสูตร MA in Interaction Design
- หลักสูตร MA in Urban Vision & Architectural Design
- หลักสูตร MA in Car & Transportation Design

ทั้งนี้ มีเงื่อนไขในการรับผู้สมัครรับทุน คือ ต้องจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีในสาขาด้าน Design ที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่ลงสมัคร เช่น Fashion Design สำหรับผู้ที่สนใจหลักสูตร Fashion Design หรือ Accessories Design หรือจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีในสาขาอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับ Design แต่มีประสบการณ์ทำงาน หรือมีความสนใจในด้านนั้นๆ เป็นพิเศษ และมีความสามารถในด้านภาษาอังกฤษดี

ผู้ที่สนใจสามารถขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Email: piyada.viwattanapirug@laureatedesign.com โดยแนะนำตัวชื่อ-นามสกุลภาษาอังกฤษ พร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับ และระบุในหัวข้อใน Email ว่า ขอรายละเอียดชิงทุนพร้อมระบุสาขาที่สนใจ หรือสามารถติดต่อผ่านทาง Facebook: NABA4Thailand

ดาวน์โหลด ข้อมูลได้ที่https://docs.google.com/file/d/0Bx-JYWxfg3hBN1FxM1haTm00MTg/edit?pli=1

หมดเขตรับสมัครทุนภายในวันที่ 30 เมษายน 2557 และประกาศผลในวันที่ 14 พฤษภาคม 2557
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


  The International Fashion Academy (IFA) มอบทุนปริญญาตรีค่าเล่าเรียนเต็ม 5 ทุน ด้านแฟชั่น ที่ประเทศฝรั่งเศส

The International Fashion Academy (IFA) สถาบันด้านแฟชั่นชื่อดังจากประเทศฝรั่งเศส มีความประสงค์ที่จะเสนอ ทุนจำนวน 5 ทุน ระดับปริญญาตรี ให้กับนักเรียนต่างชาติและนักเรียนภายในประเทศ มาศึกษาหลักสูตร ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีและการออกแบบแฟชั่น ( Bachelor Fashion Design & Technology) และหลักสูตรปริญญาตรี ด้านการตลาดแฟชั่น (Bachelor Fashion Marketing)  โดยจะมอบทุนเต็มจำนวน รวม 3 ปี (เป็นเงิน 1,085,400 บาท) โดยทุนจะครอบคลุมต่าเล่าเรียนเท่านั้น ทุนจะแบ่งจ่ายรวม 3 ปี

คุณสมบัติผู้สมัครเบื้องต้น :
- จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และมีความสนใจในการตัดเย็บหรือออกแบบ มีรสนิยมในด้านแฟชั่นสูง
- อายุมากกว่า 18 ปี
- มีคะแนน IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.0 หรือ TOEFL ไม่ต่ำกว่า 79 คะแนน

วิธีการสมัคร :
ผู้สมัครสามารถสมัครผ่านวิธีการออนไลน์ของทางสถาบัน หมดเขตรับสมัครทุนภายในวันที่ 15 เมษายน 2557
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


  Northumbria University สหราชอาณาจักร มอบทุนปริญญาเอก ด้านนิเทศศาสตร์ พร้อมเงินเดือน

Northumbria University ในสหราชอาณาจักร มีความประสงค์ที่จะมอบ ทุนการศึกษา ระดับ ปริญญาเอก ด้านนิเทศศาสตร์ เพื่อให้ผู้สมัครที่สนใจ เข้ามาทำงานในโครงการของมหาวิทยาลัยกับโครงการที่ชื่อ Women, New Media the Abusive Turn หรือ "ผู้หญิงกับการเปิดเผยที่ไม่เหมาะสมในสื่อใหม่" โดยผู้สมัครที่ได้รับทุนต้องทำงานวิจัยกับทางมหาวิทยาลัยในโครงการ ร่วมกับทีมนักวิจัยและเครือข่ายสมาคมนักสื่อสารและนักวารสารนานาชาติ

โครงการวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการศึกษาพฤติกรรมผู้รับสารและศึกษาการใช้ประโยชน์จากสื่ออันเกี่ยวเนื่องกับการนำเสนอที่ไม่เหมาะสมของสื่อใหม่ อย่างอินเทอร์เน็ต ที่มีการนำเสนอข้อมูล เช่น ภาพ เสียง เนื้อหาที่ไม่เหมาะสมของผู้หญิง ผู้รับทุนจะได้ทำการศึกษาและทำวิจัยในเรื่องดังกล่าว พร้อมกับมีโอกาสและประสบการณ์ในการร่วมประชุมวิจัยนานาชาติ และนำเสนอผลงานด้าน สื่อกับเพศสภาพ (Media and Gender)

คุณสมบัติผู้สมัครเบื้องต้น :
- จบการศึกษาระดับปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับหนึ่งหรือเกียรตินิยมอันดับสอง และปริญญาโท ด้าน สังคมศาสตร์ นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์
- มีประสบการณ์ในการทำงานวิจัยและพัฒนาด้านสังคมศาสตร์ นิเทศศาสตร์ เพศภาวะ ฯลฯ
- ผู้ที่มีผลงานวิชาการตีพิมพ์ระดับนานาชาติ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีทักษะทางภาษาอังกฤษที่เพียงพอ จะได้รับการพิจารณา ทั้งนี้ผู้สมัครที่มีคะแนนสอบ IELTS 6.5 จะได้รับการพิจารณาก่อน

วิธีการสมัคร :
ผู้สมัครที่สนใจ ต้องติดต่อโดยตรงกับ คุณ Andrea Perciva เพื่อขอใบสมัคร ที่ ad.pgr@northumbria.ac.uk

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับทุน ติดต่อ อาจารย์ Karen Ross – karen.ross@northumbria.ac.uk โดยส่งเมล พร้อมแนบ CV, Cover Letter, ผลการเรียน, งานวิจัยที่เคยทำ พร้อมระบุความสนใจที่จะศึกษาต่อระดับปริญญาเอก

ผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับเงินทุน รวม 3 ปี ปีละ 13,863 ปอนด์ หรือประมาณ  720,000 บาท ต่อปี

หมดเขตรับสมัครทุนภายในวันที่ 14 เมษายน 2557 และ เริ่มทำการศึกษาในวันที่ 7 ตุลาคม 2014

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 
  ทุนรัฐบาลอินโดนีเซีย ภายใต้โครงการ Developing Countries Partnership Program on Scholarship (KNB)

รัฐบาลอินโดนีเซีย มีความประสงค์ที่จะมอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโทให้แก่นิสิต นักศึกษาไทย เพื่อเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำ 13 แห่ง ณ สาธารณัฐอินโดนีเซีย ภายใต้โครงการ Developing Countries Partnership Program on Scholarship (KNB) เพื่อศึกษาในสาขามนุษยศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ สังคมศาสตร์ สหสาขาวิชา การศึกษา และวิทยาศาสตร์ โดยทุนดังกล่าวจะครอบคลุมค่าใช้จ่ายรายเดือน ค่าประกันสุขภาพ ค่าเล่าเรียน ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินระหว่างประเทศไป-กลับชั้นประหยัด และอื่น ๆ ระยะเวลาทุนการศึกษารวม 36 เดือน แบ่งเป็น

1. Indonesian Language ระยะเวลา 8 เดือน
2. Master Preparatory Programs ระยะเวลา 4 เดือน
3. Master Programs ระยะเวลา 24 เดือน หรือ 4 ภาคการศึกษา

คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร :
- อายุไม่เกิน 35 ปี
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
- มีคะแนนสอบ TOEFL เท่ากับ 500 หรือเทียบเท่า
- มีสุขภาพแข็งแรง

ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสมัครจาก : http://www.knb.dikti.go.id และส่งใบสมัครโดยตรงไปที่ฝ่ายการศึกษาและวัฒนธรรม สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ประจำประเทศไทย เลขที่ 600-602 ถนนเพชรบุรี ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 02-252-3135-40 ต่อ 119 โทรสาร 02-255-1267 หมดเขตรับสมัครภายในวันที่ 31 มีนาคม 2557
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
  Heidelberg University ประเทศเยอรมัน มอบทุนปริญญาเอกเต็ม 18 ทุน ด้่านชีววิทยา

The Hartmut Hoffmann-Berling International Graduate School of Molecular & Cellular Biology (HBIGS)  สถาบันวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาด้านชีววิทยาโมเลกุล แห่ง มหาวิทยาลัยไฮเดิลแบก (Heidelberg University) ประเทศเยอรมัน มีความประสงค์ที่จะมอบทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก จำนวน 18 ทุน ให้กับผู้ประสงค์จะศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกจากภายในประเทศเยอรมัน และผู้ประสงค์จากต่างประเทศ ที่มีความสามารถโดดเด่นทางวิชาการ รับทุนการศึกษาวิจัย รวม 3 ปี มูลค่าทุนเดือนละ 1,468 ยูโรต่อเดือน (ประมาณ 61,000 บาทต่อเดือน รวม 3 ปี) และไม่ต้องเสียภาษี

คุณสมบัติผู้สมัครเบื้องต้น :
- ผู้สมัครต้องจบการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโทในด้านที่เกี่ยวข้องกับ วิทยาศาสตร์ ชีววิทยา และสาขาที่เกี่ยวข้อง
- ผู้สมัครที่ประสงค์จะสมัครรับทุน ต้องติดต่ออาจารย์ที่สนใจอยากทำงานวิจัยด้วยของภาควิชาก่อน เมื่อได้รับตอบรับจากอาจารย์ที่ปรึกษาแล้ว ผู้สมัครจะได้รับการเชิญให้ส่งเอกสารการสมัคร PhD Position หรือส่งเอกสารเพิ่มเติม (วิธีการติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษา อาทิ ส่งอีเมลแสดงความประสงค์จะทำวิจัยในเรื่องที่ตนเองสนใจ แนบ CV และ ผลงานวิจัยของตนเองประกอบกับ Cover Letter เป็นต้น)
- ผู้สมัครควรสำเร็จการศึกษาปริญญาโทก่อนสมัครเข้าศึกษา
- มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษ เป็นเลิศ ทั้งฟัง พูด อ่าน และเขียน

The HBIGS International PhD Program in Molecular and Cellular Biology Heidelberg เป็นหลักสูตรที่อบรมวิจัยขึ้นสูงทางด้านชีววิทยาเซลล์และโมเลกุลที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ ศูนย์วิจัยมีเครื่องมือและห้องแลปที่ทันสมัยและมีงานวิจัยในระดับนานาชาติสูง

วิธีการสมัครเมื่อติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษาและได้รับการตอบรับแล้ว สามารถสมัครทุนผ่านวิธีการออนไลน์ได้ หมดเขตรับสมัครภายในวันที่ 31 มีนาคม 2557
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


  รัฐบาลมาเลเซีย มอบทุนในระดับบัณฑิตศึกษา

รัฐบาลประเทศมาเลเซียมอบทุนการศึกษาในระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และทุนการศึกษาสำหรับการทำวิจัยหลังปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2557 ผู้สมัครสามารถเลือกเรียนในสถาบันของรัฐบาล หรือเอกชนก็ได้ โดยจะครอบคลุมค่าใช้จ่ายทุก ๆ อย่างไม่ว่าจะเป็นค่าเล่าเรียน รวมไปถึงค่าใช่จ่ายต่าง ๆ

สาขาวิชาที่รองรับทุน

- วิศวกรรมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
- เกษตรศาสตร์ และประมง
- เศรษฐศาสตร์ และการเงินอิสลาม
- ข้อมูลสารสนเทศ และการติดต่อสื่อสาร
- เทคโนโลยีชีววิทยา
- ความปลอดภัยในด้านอาหาร
- สิ่งแวดล้อมศึกษา
- สุขภาพ
คุณสมบัติของผู้สมัครรับทุน

- อายุไม่เกิน 40 ปี สำหรับเรียนต่อปริญญาโท และเอก
- อายุไม่เกิน 45 ปี สำหรับเรียนต่อระดับหลังปริญญาเอก
- มีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 3.5 สำหรับขอทุนเรียนต่อปริญญาโท และเอก
- ผู้ที่ต้องการเรียนต่อในระดับหลังปริญญาเอก ต้องมีชื่อเสียงเชิงวิชาการที่ดี มีผลงานวิจัย และสิ่งตีพิมพ์
- มีผลการทดสอบทางภาษาอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
   - IELTS มากกว่า 6.5
   - TOEFL มากกว่า 580 ถ้า Computer Based มากกว่า 230 หรือ iBT มากกว่า 92
- มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง และมีใบตรวจสุขภาพ
- ส่งข้อเสนองานวิจัย ในสาขาวิชาที่ตนเคยจบการศึกษามา
- สมัครเข้าเรียนในสถาบันภายในประเทศมาเลเซีย และได้รับจดหมายตอบรับเข้าเรียนก่อน
หมดเขตรับสมัครภายในวันที่ 31 มีนาคม 2557
รายละเอียดเพิ่มเติม


  ทุน เรียนปริญญาโท ฟรี 50% ที่สวีเดน

University of Skovde ประเทศสวีเดน มอบทุนการศึกษาในระดับปริญญาโท ในโครงการ International Scholarships for Master’s Students ประจำปีการศึกษา 2014 เพื่อเปิดโอกาสให้แก่นักศึกษาต่างชาติที่สนใจเข้าศึกษาต่อในประเทศสวีเดน โดยทุนที่ได้จะเป็นครึ่งหนึ่งของค่าใช้จ่ายทั้งหมด ซึ่งมีมูลค่าประมาณ 320,000 บาท ทุนนี้จะเปิดให้ในทุกสาขา ที่เปิดสอนระดับปริญญาโทโดยทาง University of Skovde เพราะฉะนั้น สามารถตรวจสอบสาขาที่เปิดสอนได้ที่ www.his.se/courses

สำหรับคุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับทุนการศึกษา
- เป็นนักศึกษาจากประเทศในรายชื่อ (ประเทศไทยอยู่ในรายชื่อด้วย)
- มีผลการเรียนดี ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนจากสถาบัน
- ใช้ภาษาอังกฤษได้ดี ยื่นผลคะแนน TOEFL หรือ IELTS
- ไม่ได้อยู่ระหว่างการรับทุนอื่น หรือมีหน่วยงานอื่นออกค่าเล่าเรียนให้

ผู้ที่สนใจสมัครเข้ารับทุนการศึกษา สามารถสมัครผ่านระบบ University Admission ของประเทศสวีเดน โดยเลือกหลักสูตรและมหาวิทยาลัย Skovde ไว้อันดับแรก โดยสมัครเข้าเรียนได้ที่ www.universityadmissions.se และผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือก สามารถเข้าไปสมัครทุนในระบบออนไลน์ได้ในเว็บไซต์มหาวิทยาลัย โดยเข้าไปที่ www.his.se/scholarships เพื่อศึกษารายละเอียดและกรอกแบบฟอร์มสมัครทุนการศึกษา
หมดเขตรับสมัครภายในวันที่ 15 มีนาคม 2557

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


  ทุน Sydney Achievers International Scholarships

University of Sydney  ประกาศให้ทุนในชื่อ Sydney Achievers International Scholarships  สำหรับนักศึกษานานาชาติ ที่สมัครเรียนในปีการศึกษา 2014 ทั้งระดับปริญญาตรี และโท เป็นจำนวนมากถึง 100 ทุน โดยกำหนดส่งใบสมัคร 15 มกราคม 2014 สำหรับภาคเรียนที่ 1 และ 30 มิถุนายน 2014  สำหรับภาคเรียนที่ 2 ซึ่งทุนนี้เปิดโอกาสในการศึกษาในทุกสาขา ที่เปิดสอนที่ University of Sydney ในประเทศออสเตรเลีย
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม  ทุน Endeavour Scholarships and Fellowships

ทุน Endeavour Scholarships and Fellowships เป็นทุนของรัฐบาลออสเตรเลียที่มีการแข่งขันสูงในระดับนานาชาติโดยคัดเลือกจากความสามารถของผู้สมัครอย่างแท้จริง ทุนนี้จะเปิดรับสมัครตั้งแต่เดือนเมษายน – 30 มิถุนายน ของทุกปี โดยจะเปิดกว้างสำหรับทุกสาขาวิชา เป็นทุนที่ให้เปล่าและให้เต็มจำนวน สำหรับนักศึกษาต่างชาติรวมทั้งนักศึกษาที่มีสัญชาติไทยด้วย ทุนการศึกษา Endeavour Scholarships and Fellowships มอบทุนการศึกษาทั้งหมด 3 ประเภท ซึ่งครอบคลุมทุกสาขาวิชา ดังนี้
  • ทุนระดับบัณฑิตศึกษา (Endeavour Postgraduate Scholarship) สำหรับปริญญาโทและปริญญาเอก
  • ทุนเพื่อการวิจัย ( Endeavour Research Fellowship) สา หรับการวิจัยระยะสั้นระหว่างศึกษาปริญญาโท และปริญญาเอกในประเทศของผู้สมัคร หรือทุนวิจัยระดับสูงกว่าปริญญาเอก
  • ทุนสำหรับศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนาบุคลากร (Endeavour Executive Fellowship)
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


  ทุนการศึกษาธนาคารกรุงเทพ ประจำปี 2557

ธนาคารกรุงเทพตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการศึกษาที่มีต่อการพัฒนาประเทศไทย จึงมีความประสงค์จะให้ทุนแก่คนรุ่นใหม่ ทั้งพนักงานของธนาคารและบุคคลภายนอก เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโทในประเทศ (หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ) และต่างประเทศ เพื่อเป็นการตอบแทนลูกค้า ทำประโยชน์ให้กับสังคม และให้โอกาสพนักงานทุกคนได้เรียนรู้และก้าวหน้าในอาชีพ รวมทั้งเป็นการสรรหาบุคลากรที่มีศักยภาพมาร่วมงานกับธนาคาร
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


  2014 ASEA-UNINET Thailand On-Place Scholarships for Cambodia and Lao PDR

รัฐบาลออสเตรียโดยเครือข่าย ASEA-UNINET (Asian-European Academic University Partnership Network) ร่วมกับสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกและสถาบันอุดมศึกษาไทยที่เป็นสมาชิกเครือข่าย ASEA-UNINET ได้จัดสรรทุนการศึกษาให้แก่อาจารย์ นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่มีสัญชาติลาวและกัมพูชา เพื่อมาศึกษาในระดับปริญญาโท หลักสูตรนานาชาติในสาขาวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และเศรษฐศาสตร์ ณ สถาบันอุดมศึกษาไทยที่เป็นสมาชิกเครือข่าย ASEA-UNINET เป็นระยะเวลา 2 ปี ทุนดังกล่าวเริ่มดำเนินการในปีการศึกษา 2552 เป็นต้นมา ทั้งนี้ฝ่ายออสเตรียจะสนับสนุนงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายรายเดือนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการศึกษาในประเทศไทย และสถาบันอุดมศึกษาไทยที่เป็นสมาชิกของ ASEA-UNNIET รับเข้าศึกษาโดยให้ทุนค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


  ทุนฝึกอบรมด้านดุริยางคศิลป์ (คลาสสิก) ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และศิลปะระหว่างไทยกับออสเตรีย ประจำปี 2557

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามีความประสงค์จะจัดสรรทุนฝึกอบรมด้านดุริยางคศิลป์ (คลาสสิก) ซึ่งเป็นทุนของรัฐบาลออสเตรียภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และศิลปะระหว่างไทยกับออสเตรีย ประจำปี 2557 ให้นักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาไทยที่เปิดสอนด้านดนตรีคลาสสิก สมัครรับทุนเพื่อไปฝึกอบรม ณ สถาบันอุดมศึกษาออสเตรีย โดยแบ่งเป็นทุนระยะยาว (9 เดือน) จำนวน 2 ทุน และทุนระยะสั้น (ไม่เกิน 1 เดือน) จำนวน 2 ทุน ปิดรับสมัครรับทุนดังกล่าวในวันที่  21 มีนาคม 2557 โดยจะถือเอาวันที่ที่สำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (หน่วยงานรับสมัครทุน) ลงตราประทับรับเอกสารการสมัครรับทุนเป็นสำคัญ
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


  ทุนปริญญาโทต่างประเทศ และในประเทศ ภาคภาษาอังกฤษ ประจำปี 2557

บมจ.ธนาคารกรุงไทยประกาศรับสมัครพนักงานและบุคคลภายนอกเพื่อสอบคัดเลือกโครงการทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปี 2557 จำนวน 20 ทุน ประกอบด้วย ทุนต่างประเทศ จำนวน 10 ทุน และทุนในประเทศ ภาคภาษาอังกฤษ 10 ทุน ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 21 มีนาคม 2557
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


  ทุนการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ระดับปริญญาโท-เอก (ต่อเนื่อง) และปริญญาเอก โครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)

ในปีการศึกษา 2557 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยคณะอนุกรรมการบริหารโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) เห็นสมควรให้ทุนแก่นิสิตนักศึกษา จำนวนรวม 60 ทุน เพื่อศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตร์ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ในสาขาที่อยู่ในความรับผิดชอบของคณะวิทยาศาสตร์ ของสถาบันที่ร่วมโครงการ ระหว่างวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 – 28 มีนาคม พ.ศ. 2557 โดยสมัครออนไลน์ ทางเว็บไซต์ http://www.sc.mahidol.ac.th/scholarship/sast/
รายละเอียดเพิ่มเติม


  ทุนการศึกษา Erasmus Mundus

อีราสมุส มุนดุส คือโครงการทุนการศึกษาของสหภาพยุโรป (อียู) สำหรับนักศึกษาและนักวิชาการจากประเทศที่ไม่ใช่สมาชิกอียู รวมทั้งประเทศไทย โดยทุนที่มอบให้นั้นเป็นจำนวนสูงและเป็นทุนให้เปล่าครอบคลุมค่าใช้จ่ายทั้งหมด ตั้งแต่ค่าเดินทางไปจนถึงค่าที่พักและอาหาร ตลอดจนค่าเล่าเรียน และประกันต่างๆ นอกจากจะได้เรียนในมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกหลายแห่งแล้ว ทุนอีราสมุส มุนดุส ยังเปิดโอกาสในการเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมอันหลากหลายของยุโรปอีกด้วย
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


  Kingston University มอบทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรี ที่สหราชอาณาจักร

Kingston University มอบทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือคอร์สปรับพื้นฐานในทุกสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอน นับได้ว่าเป็นทุนการศึกษาที่น่าสนใจอีกทุนหนึ่งเลยทีเดียว แต่ทั้งนี้จะเป็นทุนการศึกษาแบบเต็มเวลาเท่านั้น ทุนการศึกษานี้จะมี จำนวนทั้งหมดมากกว่า 10 ทุนด้วยกัน โดยทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรี จะมีระยะเวลา 3 เดือนด้วยกัน และทุนการศึกษา ระดับปรับพื้นฐาน จะมีระยะเวลาครอบคลุมเพียง 1 ปีเท่านั้น
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


  ทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาไทยและอาเซียน

สกอ. จัดสรรทุน ศึกษา วิจัย ฝึกงาน/สหกิจศึกษา ในประเทศสมาชิกอาเซียน สำหรับนักศึกษาไทยระดับปริญญาตรี (ปีที่ 2 ขึ้นไป) และบัณฑิตศึกษา ระยะเวลา 1 – 4 เดือนผู้สมัครจะต้องมีคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75 (ป.ตรี) และ 3.25 (ป.โท-เอก) มีหลักฐานแสดงผลสอบ ภาษาอังกฤษ (TOEFL  IELTS  CU-TEP หรือ TU-GET ย้อนหลังไม่เกิน 2 ปี ตามคะแนนที่กำหนด) หรือมีความสามารถในการใช้ภาษาของประเทศที่จะไปแลกเปลี่ยน มีหนังสือตอบรับจากสถาบันหรือ /สถานประกอบการจาก ประเทศสมาชิกอาเซียน และต้องได้รับการคัดเลือกและเสนอชื่อจากมหาวิทยาลัยเท่านั้น กำหนดส่งใบสมัคร : ภายวันที่ 21 มีนาคม 2557  (สำหรับผู้สมัครสหกิจศึกษาส่งใบสมัครภายใน 25 กุมภาพันธ์ 2557)
 

ดูรายละเอียดและดาวน์โหลดในสมัครได้จาก www.inter.mua.go.th หัวข้อ Announcement


 
  ทุนเรียนภาษาจีนที่ประเทศจีน

มหาวิทยาลัยเสากวน ประเทศจีน ให้ทุนเรียนภาษาจีนภายใต้โครงการ “China-Thailand Friendly Messenger Scholarship” ปีละ 10 ทุน แก่นักเรียนมัธยมปลายและนักศึกษาระดับปริญญาตรีจากประเทศไทย ระยะเวลา 1 ปี มูลค่า 16,000 หยวน (ผู้รับทุนจะต้องรับผิดชอบค่าที่พัก อาหาร ค่าประกันสุขภาพ และค่าใช้จ่ายอื่นๆเอง) การเรียนแบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือ ต้นเดือนมีนาคม และกันยายน ยื่นใบสมัครล่วงหน้าอย่างน้อย 2 เดือน

สนใจสมัคร ติดต่อนายหวง หัวหมิง และนางเฉิน จิ้ง โทร. +86 751 8120203
อีเมล์ sginternationl512000@gmail.com และ dingxiaoj@gmail.com

  ทุนรัฐบาลอินเดีย
รัฐบาลอินเดียได้จัดสรรทุนการศึกษา ประจำปี 2557 -2558 ให้แก่นักศึกษาไทย โดยทุนดังกล่าวประกอบไปด้วยทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอก และทุนวิจัยระดับปริญญาเอก (Ph.D.) ในหลายๆ สาขาวิชา รวมทั้งสาขาแพทย์ศาสตร์และทันตแพทย์ในมหาวิทยาลัยอินเดีย ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสมัครขอรับทุนการศึกษาดังกล่าวจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี โดยส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัคร จำนวน 6 ชุด สำหรับผู้สมัครทุนการศึกษาในระดับปริญญาเอกและสูงกว่าปริญญาเอก หรือสาขาสถาปัตยกรรมจะต้องส่งบทความของหัวข้อวิจัยที่ประสงค์จะขอรับทุนฯ ส่วนผู้สมัครขอรับทุนในสาขาศิลปะการแสดงจะต้องส่งวีดีทัศน์หรือเทปบันทึกภาพการแสดงของผู้สมัครเพิ่มเติมผู้ที่สนใจสมัครขอรับทุนดังกล่าว

สามารถสอบถามรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-258-0300 ถึง 5 ต่อ 6
สามารถขอแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิคส์ Info.bangkok@mea.gov.in
หรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ http://www.iccrindia.net/scholarshipschemes.html

 
  ทุนรัฐบาลบรูไนดารุสซาลาม
รัฐบาลบรูไนดารุสซาลามมอบทุนการศึกษาให้แก่นิสิต นักศึกษาไทย เพื่อเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาที่กำหนด ณ ประเทศบรูไนดารุสซาลาม ในระดับปริญญาตรี บริญญาโท และปริญญาเอก โดยทุนดังกล่าวจะครอบคลุมค่าเล่าเรียน ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินระหว่างบประเทศไป-กลับชั้นประหยัด ค่าใช้จ่ายรายเดือนจำนวน 500 บรูไนดอลลาร์ ค่าหนังสือ ค่าอาหาร ค่าที่พัก และค่าประกันสุขภาพ

ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้จาก  http://www.mofat.gov.bn/scholarship 

ส่งใบสมัครโดยตรงพร้อมหลักฐานไปที่
Technical Assistance Division, Ministry of Foreign Affairs and Trade, Bandar Seri Begawan BD2710,
Brunei Darussalam โทรศัพท์ +673 2261177 โทรสาร +673 2230903 อีเมล์ scholarship@mfa.gov.bn

 
  ทุนรัฐบาลอินโดนีเซีย ภายใต้โครงการ Darmasiswa Scholarship Program
รัฐบาลอินโดนีเซีย มีความประสงค์ที่จะมอบทุนการศึกษาให้แก่นิสิต นักศึกษาไทย เพื่อเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาที่กำหนด ณ สาธารณัฐอินโดนีเซีย ภายใต้โครงการ Darmasiswa Scholarship Program โดยทุนดังกล่าวจะครอบคลุมค่าเบี้ยงเลี้ยง ค่าหนังสือ ค่าพาหนะภายในประเทศ ค่าประกันสุขภาพและค่าใช้จ่ายส่วนตัว ทั้งนี้ผู้ได้รับทุนจะต้องรับผิดชอบค่าบัตรโดยสารเดินทางระหว่างประเทศเอง โดยมีรายละเอียดทุน ดังนี้
1. Indonesian Darmasiswa Program (ระยะเวลา 1 ปี) เพื่อศึกษาภาษาอินโดนีเซีย ดนตรีพื้นบ้าน นาฏสิลป์พื้นบ้าน หัตถกรรมพื้นบ้าน และวิชาเฉพาะอื่นๆ
2. Indonesian Darmasiswa Program (ระยะเวลา 6 เดือน) เพื่อศึกษาภาษาอินโดนีเซียและสาขาวิชาเฉพาะอื่น ๆ
คุณสมบัติผู้สมัครทุน :
- มีอายุไม่เกิน 35 ปี
- จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาขึ้นไป
- มีสุขภาพที่ดีโดยต้องมีใบรับรองสุขภาพประกอบ
- มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษที่ดี และภาษาบาฮาซา(ถ้ามี)
- มีความรู้เกี่ยวกับด้านที่สนใจในอินโดนีเซีย

เอกสารประกอบการสมัคร :
- ใบสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์
- Recommendation Letter จากสถาบันการศึกษาที่ตนเองศึกษามา
- ใบแสดงผลการเรียน
- สำเนาพาสปอร์ต ที่มีอายุเหลือไม่ต่ำกว่า 18 เดือน เมื่อมาถึงประเทศอินโดนีเซีย
- CV หรือ  Resume
- รูปถ่ายขนาดพาสปอร์ต 5 รูป
  เอกสารทั้งหมดต้องส่งมาที่สถานทูตอินโดนีเซียประจำประเทศไทย หรือสถานกงสุลของประเทศที่อาศัยอยู่

 ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากเอกสารและดาวน์โหลดใบสมัครจาก http://darmasiswa.kemdikbud.go.id/darmasiswa/หรือสอบถามรายละเอียดที่หมายเลข 02-525-3135 ต่อ 170 และส่งใบสมัครโดยตรงไปที่สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินโดนีเซียประจำประเทศไทย กรุงเทพฯ หรือสถานกงสุลใหญ่สาธารณรัฐอินโดนีเซียประจำจังหวัดสงขลา

 
  ทุนรัฐบาลอินโดนีเซีย ภายใต้โครงการ 2014 Indonesian Arts and Culture Scholarship

รัฐบาลอินโดนีเซีย มีความประสงค์ที่จะมอบทุนการศึกษาให้แก่นิสิต นักศึกษาไทย เพื่อเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาที่กำหนด ณ สาธารณัฐอินโดนีเซีย
ภายใต้โครงการ 2014 Indonesian Arts and Culture Scholarship เป็นระยะเวลา 3 เดือน ซึ่งเป็นทุนให้ไปศึกษาเกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น
อินโดนีเซียตามศุูนย์ศิลปะต่าง ๆ ได้แก่ Bandung (West Java), Solo (Central Java), Surabaya (East Java), Bali และ Makassar (Sulawesi)
โดยทุนดังกล่าวจะครอบคลุมค่าเล่าเรียน ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินไป-กลับชั้นประหยัด ค่าที่พัก ค่าอาหาร 3 มื้อ ค่าประกันสุขภาพและค่าใช้จ่าย
รายเดือนจำนวน 1,500,000 รูเปียห์ 
โดยคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร ได้แก่ อายุระหว่าง 21 - 30 ปี มีความสามารถและความสนใจด้านศิลปะและวัฒนธรรม มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
และมีสุขภาพแข็งแรง หากสามารถสื่อสารภาษาบาฮาซาอินโดนีเซียได้จะเป็นข้อได้เปรียบ แต่ไม่ถือเป็นเกณฑ์หลักในการคัดเลือกผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากเอกสารและดาวน์โหลดใบสมัครจาก
 http://www.kemlu.go.id/bangkok/Pages/default.aspx และส่งใบสมัครโดยตรงพร้อมหลักฐานไปที่สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
ประจำประเทศไทย เลขที่ 600-602 ถนนเพชรบุรี ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 02-252-3135-40 ต่อ 119 โทรสาร 02-255-1267
 
Untitled Document
  ติดต่อเรา
  เบอร์โทรภายใน
  แผนที่มหาวิทยาลัย
  ทุนการศึกษาสำหรับบุคลากรภายนอก
  Office of International Relations SPU
(ประกาศทุนการศึกษา ม.ศรีปทุม บางเขน)
  ติดต่อเรา
  เบอร์โทรภายใน
  แผนที่มหาวิทยาลัย
 
   

Untitled Document
 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี 79 หมู่ 1 ถ.บางนา-ตราด ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทรศัพท์ 0-3874-3690 ถึง 9,0-3827-6591(อัตโนมัติ) โทรสาร 0-3874-3700 e-Mail spuc@chonburi.spu.ac.th