มหาวิทยาลัยชั้นนำ..สำหรับคนรุ่นใหม่ มหาวิทยาลัยชั้นนำ..สำหรับคนรุ่นใหม่
 
วีดีโอแนะนำมหาวิทยาลัย : ตอนที่ 1
วีดีโอแนะนำมหาวิทยาลัย : ตอนที่ 2
วีดีโอแนะนำมหาวิทยาลัย : ตอนที่ 3