สมัครเรียน 038-146-123

โลจิสติกส์ ศรีปทุม ชลบุรี คว้ารางวัลชนะเลิศ ระดับภูมิภาคคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรีร่วมกับบริษัทสยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมการแข่งขันการบริหารจัดการร้านค้าปลีก โดยโครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการ MOU ระหว่างบริษัทสยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) กับคณะบริหารธุรกิจ ในด้านการพัฒนาธุรกิจค้าปลีกในจังหวัดชลบุรี และในวันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 ทีมนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน คณะบริหารธุรกิจ ได้รับรางวัลชนะเลิศทีมดีเด่นระดับภูมิภาค และผลงานก็จะถูกนำเข้าแข่งขันในระดับประเทศต่อไป ทั้งนี้ในปีที่ผ่านมา ทีมจากมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรีได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งในระดับประเทศ ในการแข่งขันโครงการดังกล่าว