สมัครเรียน 038-146-123

นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการประกวดแผนธุรกิจเรื่องกล้วยๆขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการโฆษณา ที่คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการประกวดแผนธุรกิจเรื่องกล้วยๆ ของ 1-2 call และ brand age โดยได้นำเสนอแผน ณ โรงแรมและรีสอร์ท สักภูเดือน จังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ 3 – 5 กันยายน 2553 ทั้งนี้ในทีมประกอบด้วย 1. นางสาวประภาศิริ เลิกเทศ 2. นางสาวชนาภา ทิลาวงศ์ 3.นางสาวภรณ์ทิพย์ อเนกวศินชัย 4. นางสาวสุมนาวดี วันมา