สมัครเรียน 038-146-123

โครงการ True Young Producer Award 2014ขอแสดงความยินดีกับทีม M-Studio นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี น.ส.ปวีณา โตแจ่ม ,น.ส.สุรางคณา เทียมพิทักษ์และน.ส. จีระวรรณ มีศรี ได้ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายจากการประกวดภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคม ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ โครงการ True Young Producer Award 2014 ประเภท Viral VDO ในหัวข้อ “การให้...คือการสื่อสารที่ดีที่สุด” ชิงทุนการศึกษา และรางวัลทัศนศึกษาสัมผัสธรรมชาติ เทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรม และดูงานเอเจนซีที่ Dentsu ประเทศญี่ปุ่น พร้อมอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ฐมจารี ปาลอภิไตร โดยการดำเนินงานของสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย True Vision และ TrueMove-H ทีม M-Studio ได้ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศ 10 ทีมสุดท้ายจาก 683 ทีมทั่วประเทศ