สมัครเรียน 038-146-123

ประกวดภาพยนตร์โฆษณากรุงเทพมหานครสู่อาเซียนนักศึกษา ม.ศรีปทุม ชลบุรี คว้ารางวัลชมเชยอันดับ 1 จากการประกวดภาพยนตร์โฆษณากรุงเทพมหานครสู่อาเซียน นางสาวธัญชนก ลองสำลี , นายปฐพี จุลกะ และนางสาวพิมพ์ลภัทร ประภัทรรัตน์ ทีม TEAM7 นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการโฆษณา เข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์โฆษณา กรุงเทพมหานครสู่อาเซียน จัดโดยกองการท่องเที่ยว ชื่อผลงาน " More than beautiful โดยมี อาจารย์ภูริทัศน์ มัทวพันธุ์ เป็นผู้ควบคุมดูแล ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เมื่อวันพุธที่ 3 กันยายน 2557 ที่ผ่านมา