หัวข้อ วันที่
    การทำบัตรนักศึกษาใหม่ รหัส 64 รอบ 2 21 ส.ค. 2564
    ให้ผู้กู้ กยศ. และกรอ. รหัส 61, 62, 63 บันทึกข้อมูลใบเสร็จการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564 11 ส.ค. 2564
    ลงทะเบียนเรียนออนไลน์ ระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 05 ส.ค. 2564
    การทำบัตรนักศึกษาใหม่ รหัส64 03 ก.ค. 2564
    กำหนดการกู้ยืม กยศ.และ กรอ. ปีการศึกษา 2564 (เฉพาะนักศึกษารหัส 61,62 และ 63 เท่านั้น) 26 มิ.ย. 2564
    ให้ผู้กู้ กยศ. และกรอ. บันทึกข้อมูลใบเสร็จการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 3/2563 27 พ.ค. 2564
    การสอบเทียบโอน สำหรับนักศึกษารหัส 61,62,63 18 พ.ค. 2564
    ลงทะเบียนเรียนออนไลน์ ระดับปริญญาตรี ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 13 พ.ค. 2564
    สอบการนำเสนอโครงงานสหกิจศึกษา 08 พ.ค. 2564
    ชำระเงินค่าเทอมออนไลน์ด้วย บัตรเครดิต ได้แล้วนะ 03 เม.ย. 2564
    กำหนดการสำหรับผู้กู้กองทุน กยศ. และ กรอ. ภาคเรียนที่ 3/2563 18 มี.ค. 2564
    รับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2564 17 มี.ค. 2564
    นักศึกษารหัส 63 ที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ติดต่อรับบัตรนักศึกษา 12 ก.พ. 2564
    ประกาศมาตรการช่วยเหลือนักศึกษาระดับปริญญาตรี คืนค่าบำรุงการศึกษาในภาคเรียนที่2/2563 07 ก.พ. 2564
    ผู้กู้ กยศ.และกรอ. บันทึกข้อมูลใบเสร็จการลงทะเบียนภาค 2/2563 15 ม.ค. 2564
    ปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษาภาค2ปีการศึกษา2563 09 ม.ค. 2564
    เลื่อนการเปิดเรียนภาค 2/2563 05 ม.ค. 2564
    ขยายเวลา!! การขอผ่อนผันการเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจําการ ประจำปี 2564 01 ธ.ค. 2563
    นักศึกษาที่กู้กองทุนฯ กยศ. และ กรอ. รหัส 60 ทุกคน / รหัส 62 หลักสูตรเทียบโอน ให้เข้าร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 07 พ.ย. 2563
    กำหนดการสำหรับผู้กู้ยืม กยศ. และ กรอ. ภาคเรียนที่ 2/2563 06 พ.ย. 2563
    ขยายเวลารับบัตรนักศึกษา DEK63 !!! 04 พ.ย. 2563
    #Dek63 ที่ถ่ายรูปทำบัตรนักศึกษา รับบัตรและสมุดบัญชี 21 ต.ค. 2563
    การขอผ่อนผันการเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจําการ ประจำปี 2564 26 ก.ย. 2563
    โครงการปฐมนิเทศนักศึกษากองทุน กยศ. และ กรอ. ปีการศึกษา 2563 (นักศึกษาภาคปกติ) 09 ก.ย. 2563
    โครงการปฐมนิเทศนักศึกษากองทุน กยศ. และ กรอ. ปีการศึกษา 2563 (นักศึกษาภาควันอาทิตย์) 09 ก.ย. 2563
    ปิดปรับปรุงระบบ MIS, e-Student และ SPUC-LTAS 08 ก.ย. 2563
    นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 01 ก.ย. 2563
    กำหนดการกองทุน กยศ. และ กรอ. ภาคเรียนที่ 1/2563 สำหรับนักศึกษา รหัส 60, 61, 62 เท่านั้น 20 ส.ค. 2563
    ประกาศ!! การรับเอกสารสำคัญฉบับเป็นทางการ (ใบแสดงผลการเรียน/หนังสือรับรอง) สำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 03 ก.ค. 2563
    นักศึกษาปัจจุบัน รหัส 60-62 (เฉพาะผู้ที่ไม่เคยกู้ยืม กยศ./กรอ.) แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมกยศ.รายใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 15 กรกฎาคม 2563 19 มิ.ย. 2563
    รับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2563 19 พ.ค. 2563
    ลงทะเบียนเรียนออนไลน์ ระดับปริญญาตรี ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 14 พ.ค. 2563
    นักศึกษาปัจจุบัน รหัส 60-62 (เฉพาะผู้ที่ไม่เคยกู้ยืม กยศ./กรอ.) แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมกยศ.รายใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 พฤษภาคม 2563 29 เม.ย. 2563
    กำหนดการสำหรับผู้กู้ยืม กยศ. และ กรอ. ภาคเรียนที่ 3/2562 07 มี.ค. 2563
    ประกาศ!! บุคลากรและนักศึกษาสามารถติดต่อขอรับผลตรวจสุขภาพประจำปี 2562 07 มี.ค. 2563
    โครงการเตรียมความพร้อมและแนะแนวอาชีพ 03 มี.ค. 2563
    ประกาศมหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี เรื่อง มาตรการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 25 ก.พ. 2563
    ประกาศ!! การรับเอกสารสำคัญฉบับเป็นทางการ (ใบแสดงผลการเรียน/หนังสือรับรอง) สำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 20 ก.พ. 2563
    กำหนดการกองทุน กยศ. และ กรอ. ภาคเรียนที่ 2/2562 15 ม.ค. 2563
    ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ตรวจสุขภาพประจำปี 2562 ฟรี!! 09 ม.ค. 2563
    เปิดภาคการศึกษาที่ 2/2562 25 ธ.ค. 2562
    มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี และศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปิดทำการเนื่องในวันหยุดเทศกาลปีใหม่ 25 ธ.ค. 2562
    สอบการนำเสนอผลงานสหกิจศึกษาภาคการเรียนที่1ปีการศึกษา2562 14 ธ.ค. 2562
    กำหนดการลงทะเบียนเรียนออนไลน์ ภาค 2 ปีการศึกษา 2562 11 ธ.ค. 2562
    ขยายเวลา!! การขอผ่อนผันการเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจําการ ประจำปี 2563 03 ธ.ค. 2562
    กำหนดการสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 1/2562 03 ธ.ค. 2562
    กำหนดการสำหรับผู้กู้ยืม กยศ. และกรอ. ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2562 16 พ.ย. 2562
    ประชาสัมพันธ์รับสมัครงาน 09 พ.ย. 2562
    ขอเชิญชวน น้องๆนักศึกษา บุคลากร ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา เก็บขยะชายหาดบางแสน 06 พ.ย. 2562
    นักศึกษาที่กู้กองทุนฯ กยศ. และ กรอ. รหัส 59 ทุกคน / รหัส 61 หลักสูตรเทียบโอน ให้เข้าร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 02 พ.ย. 2562
รวม 842 ข่าว : จำนวน 17 หน้า