สมัครเรียน 038-146-123

ขอเชิญคณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวิชราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (ร.๑๐)📢 ขอเชิญคณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวิชราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (ร.๑๐)
📆 วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562
🕐 08.45 เป็นต้นไป
📍 ณ ชั้น 1 อาคาร 72 ปี ดร.มาลินี พุคยาภรณ์ และ ชั้น 1 อาคารดร.สุข-มาลินี พุคยาภรณ์
📥 กำหนดการ...คลิก

เอกสารเพิ่มเติม : -

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง : -

สอบถามเพิ่มเติม : -