สมัครเรียน 038-146-123

ขอเชิญคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมโครงการวันแม่แห่งชาติ📢 ขอเชิญคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมโครงการวันแม่แห่งชาติ
📆 วันเสาร์ที่ 10 สิงหาคม 2562
🕐 08.45 เป็นต้นไป
📍 ณ ชั้น 1 อาคาร ดร.สุข-มาลินี พุคยาภรณ์ (อาคาร 3) มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
📥 กำหนดการ...คลิก

เอกสารเพิ่มเติม : -

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง : -

สอบถามเพิ่มเติม : -