สมัครเรียน 038-146-123

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา2562📢 พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา2562
📆 วันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2562
🕐 08.00 - 12.00 น.
📍 ณ ห้องศรีสุข ชั้น 12 อาคาร ดร.สุข-มาลินี พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
📥 กำหนดการ...คลิก

เอกสารเพิ่มเติม : -

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง : -

สอบถามเพิ่มเติม : -