สมัครเรียน 038-146-123

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำกิจกรรมสันทนาการ (Leaders for Freshy 2019) ประจำปีการศึกษา 2562📢 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำกิจกรรมสันทนาการ (Leaders for Freshy 2019) ประจำปีการศึกษา 2562
📆 วันที่ 15-16 สิงหาคม 2562
🕐 08.30 - 16.00 น.
📍 ณ ห้องศรีลินี ชั้น 12 อาคาร ดร.สุข – มาลินี พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
📥 กำหนดการ...คลิก

เอกสารเพิ่มเติม : -

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง : -

สอบถามเพิ่มเติม : -