สมัครเรียน 038-146-123

โครงการผูกสานใยสายสัมพันธ์น้องพี่ศรีปทุม📢 โครงการผูกสานใยสายสัมพันธ์น้องพี่ศรีปทุม
📆 วันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2562 และ วันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน 2562
🕐 08.30 - 16.30 น.
📍 ณ ชั้น 2 ห้องประชุมยิมเนเซียม อาคารยิมเนเซียม (อาคาร 6)
📥 กำหนดการ...คลิก

เอกสารเพิ่มเติม : -

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง : -

สอบถามเพิ่มเติม : -