สมัครเรียน 038-146-123

SPUC Freshy Day 2019📢 SPUC Freshy Day 2019
📆 วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2562
🕐 เวลา 08.00 - 16.30 น.
📍 ณ ชั้น 2 อาคารยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี
📥 กำหนดการ...คลิก

เอกสารเพิ่มเติม : -

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง : -

สอบถามเพิ่มเติม : สำนักงานกิจการนักศึกษา