สมัครเรียน 038-146-123

ขอเชิญชวนนักศึกษา ศิษย์เก่า และบุคลากรร่วมโครงการ SPUC วิ่งเพื่อสุขภาพ ปีที่ 3📢 SPUC Running ครั้งที่ 3 ขอเชิญนักศึกษา ศิษย์เก่า และบุคลากร ร่วมโครงการ SPUC วิ่งเพื่อสุขภาพ ปีที่ 3
📆 วันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2562
🕐 เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป
📍 ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี

กฎ-กติกา
👨‍🏫 บุคลากร ( 1 ทีม ต้องมีผู้ร่วมแข่งขันเป็นเพศหญิงอย่างน้อย 2 คน และมีหน่วยงานในทีม อย่างน้อย 2 หน่วยงาน)
👨‍🎓 นักศึกษา,ศิษย์เก่า ( 1 ทีม ต้องมีผู้เข้าแข่งขันเป็นเพศหญิง อย่างน้อย 2 คน)

🏆รางวัล
รางวัลชนะเลิศ 1,000 บาท (แต่ละรุ่น)

🆓 ฟรี! ไม่เสียค่าใช้จ่าย (มีของรางวัล ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่าน)

📍 แผนที่เส้นทางวิ่ง

เอกสารเพิ่มเติม : -

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง : -

สอบถามเพิ่มเติม : สำนักงานกิจการนักศึกษา