สมัครเรียน 038-146-123

ขอเชิญฟังบรรยายพิเศษ "ทักษะการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม Cross-cultural Communication Skills"📢 ขอเชิญฟังบรรยายพิเศษ "ทักษะการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม Cross-cultural Communication Skills"
📆 วันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562
🕐 เวลา 13.30 - 15.30 น.
📍 ห้อง 1408 อาคาร ดร. สุข พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี

เอกสารเพิ่มเติม : -

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง : -

สอบถามเพิ่มเติม : คณะศิลปศาสตร์ 038-146123 ต่อ 3315