สมัครเรียน 038-146-123

คณะนิติศาสตร์ โดยชมรมคลินิกนักกฎหมาย ม.ศรีปทุม ชลบุรี จัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคม บรรยายพิเศษให้ความรู้ทางด้านกฎหมายแก่ประชาชน พร้อมให้คำปรึกษากฎหมายฟรี!📢 คณะนิติศาสตร์ โดยชมรมคลินิกนักกฎหมาย ม.ศรีปทุม ชลบุรี จัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคม บรรยายพิเศษให้ความรู้ทางด้านกฎหมายแก่ประชาชน พร้อมให้คำปรึกษากฎหมายฟรี!
📆 วันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม 2562
🕐 10.00 - 12.00 น.
📍 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองข้างคอก จังหวัดชลบุรี

เอกสารเพิ่มเติม : -

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง : -

สอบถามเพิ่มเติม : -