สมัครเรียน 038-146-123

พิธีประสาทปริญญา ประจำปีการศึกษา 2561📢 กำหนดการพิธีประสาทปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
📆 วันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน 2562
🕐 07.00 11.30 น.
📍 ณ อาคารยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี

เอกสารเพิ่มเติม : -

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง : https://mis.east.spu.ac.th/graduate/graduate/graduatemain_new.cfm

สอบถามเพิ่มเติม : -