สมัครเรียน 038-146-123

การแข่งขันตอบปัญหาทางด้านการบัญชีสำหรับนักศึกษาระดับ ปวส. ครั้งที่ 1 ชิงถ้วยพระราชทาน📢 การแข่งขันตอบปัญหาทางด้านการบัญชีสำหรับนักศึกษาระดับ ปวส. ครั้งที่ 1 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (สถาบันการศึกษาในเขตภาคตะวันออก)
📆 วันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2563
🕐 08.00 - 14.30 น.
📍 ณ ห้องประชุมศรีสุข ชั้น 12 อาคาร ดร.สุข-มาลินี พุคยาภรณ์

*เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 28 ก.พ. 63

เอกสารเพิ่มเติม : -

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง : -

สอบถามเพิ่มเติม : คณะบัญชี 038-146123 ต่อ 2803