สมัครเรียน 038-146-123

คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการบรรยายในหัวข้อ ตามหาความฝันและทําให้เป็นจริง โดย คุณจตุพล ชมภูนิช (อาจารย์เชน)📢 คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการบรรยายในหัวข้อ ตามหาความฝันและทําให้เป็นจริง โดย คุณจตุพล ชมภูนิช (อาจารย์เชน)
📆 วันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563
🕐 08.00 - 12.00 น.
📍 ณ ห้องประชุมศรีสุข ชั้น 12 อาคาร ดร.สุข-มาลินี พุคยาภรณ์

เอกสารเพิ่มเติม : -

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง : -

สอบถามเพิ่มเติม : คณะบริหารธุรกิจ โทร. 0-3814-6123 ต่อ 3208, 3209