สมัครเรียน 038-146-123

ขอเชิญร่วมสัมมนาพิเศษการประยุกต์ความรู้กับการเป็นผู้ประกอบการขอเชิญร่วมสัมมนาพิเศษการประยุกต์ความรู้กับการเป็นผู้ประกอบการ โดย ดร.ทศพล ลือชาพัฒนพร จัดโดยวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ

เอกสารเพิ่มเติม : -

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง : -

สอบถามเพิ่มเติม : 094-4470298 (คุณจีรณา)