สมัครเรียน 038-146-123

ขอเชิญชวนนักศึกษาร่วมกิจกรรม การแข่งขันกีฬาคณะสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2562📢 ขอเชิญชวนนักศึกษาร่วมกิจกรรม การแข่งขันกีฬาคณะสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2562
📆 29 ม.ค. - 13 ก.พ. 63
🕐 08.30 - 16.30 น.
📍 ณ ยิมเนเซียม และสนามกีฬากลางแจ้ง มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี

เอกสารเพิ่มเติม : -

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง : -

สอบถามเพิ่มเติม : -