สมัครเรียน 038-146-123

โครงการ การเตรียมตัวให้พร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานในอนาคต📌 ขอเชิญชวนนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมโครงการ การเตรียมตัวให้พร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานและเข้าร่วมฐานกิจกรรม จำนวน 3 ฐาน
ฐานที่ 1 ฐานสุขภาวะจิตและการบริหารความเครียด
ฐานที่ 2 ฐานสุขภาวะกาย การออกกำลังกายป้องกันออฟฟิซซินโดรม
ฐานที่ 3 บรรยายพิเศษให้ความรู้ เรื่องแรงงานในอนาคต
📆 วันที่ 4 มีนาคม 2564 เวลา 09.30-11.00 น. และเวลา 13.30-15.20 น.
📆 วันที่ 6 มีนาคม 2564 เวลา 12.30-14.20 น.
📍 ผ่านโปรแกรมออนไลน์ระบบ ZOOM

เอกสารเพิ่มเติม : -

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง : -

สอบถามเพิ่มเติม : -