สมัครเรียน 038-146-123

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 10การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 10
เรื่อง งานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจในยุค New Normal
📆 วันพฤหัสบดีที่ 1 กรกฎาคม 2564
⏰ เวลา 08.30-16.00 น.
รูปแบบการประชุมออนไลน์

เอกสารเพิ่มเติม : -

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง : https://www.chonburi.spu.ac.th/spuccon2021/

สอบถามเพิ่มเติม : -