สมัครเรียน 038-146-123

คณะบัญชี ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี (CPD,CPA)📚 เรื่อง "ประเด็นทางบัญชีสำหรับ NPAEs ที่มีบทบาทสำคัญต่อนักบัญชี"
รหัสหลักสูตร 6411-04-014-003-01
ผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีนับชั่วโมง CPD
ชั่วโมงอื่น ๆ ได้ 6 ชั่วโมง
📚 เรื่อง ประเด็นทางภาษีอากรในสถานการณ์โควิด 19"
รหัสหลักสูตร 6411-04-014-004-01
ผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีนับชั่วโมง CPD
ชั่วโมงบัญชีได้ 6 ชั่วโมง 30 นาที

📆 รอบที่ 1 วันที่ 19-20 พ.ย. 64 / รอบที่ 2 วันที่ 17-18 ธ.ค. 64
🕐 08.30-17.00 น.
📍 ณ ห้องศรีรัตน์ โรงแรมรัตนชล ถนนสุขุมวิท อ.เมือง จ.ชลบุรี

ลงทะเบียน

เอกสารเพิ่มเติม : -

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง : -

สอบถามเพิ่มเติม : -