สมัครเรียน 038-146-123

คณะนิเทศศาสตร์ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง "การสร้างสรรค์ผลงาน NFT"คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ขอเชิญชวนบุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ
เรื่อง "การสร้างสรรค์ผลงาน NFT"
วิทยากร โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เกรียงไกร กงกะนันท์ อาจารย์ประจำคณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม
วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30-12.00 น.
ผ่านระบบ Zoom
ID : 932 6258 2283
Passcode : 628708

เอกสารเพิ่มเติม : -

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง : -

สอบถามเพิ่มเติม : -