สมัครเรียน 038-146-123

ขอเชิญชวนนักศึกษาและศิษย์เก่าที่สนใจ เข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ เรื่องขอเชิญชวนนักศึกษาและศิษย์เก่าที่สนใจ เข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง"การวางแผนรับมือกับทุกสถานการณ์คลังสินค้า" ร่วม Update ความรู้ด้านโลจิสติกส์ เพื่อการทำงานกับโครงการกิจกรรม LSC-Talk (Warehouse Operation Planning)
วิทยากร โดย ดร.สิทธิโชค สินรัตน์
วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00-16.00 น.
ณ ห้องเรียน 1407 มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี

*สำรองที่นั่งได้ที่ 038-146-123 ต่อ 3560

เอกสารเพิ่มเติม : -

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง : -

สอบถามเพิ่มเติม : 038-146-123 ต่อ 3560