สมัครเรียน 038-146-123

การบรรยายพิเศษหัวข้อ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเข้าเมืองของคนต่างด้าวขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษหัวข้อ "กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเข้าเมืองของคนต่างด้าว"
วิทยากร พลตำรวจโท อิทธิพล อิทธิสารรณชัย ผู้บัญชาการตำรวจภูธร ภาค 2
วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2566 เวลา 09.30-12.00 น.
ณ ห้องประชุมศรีลินี อาคาร ดร.สุข-มาลินี พุคยาภรณ์

เอกสารเพิ่มเติม : -

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง : -

สอบถามเพิ่มเติม : -