สมัครเรียน 038-146-123

ประกวดคลิปวิดีโอสั้น กิจกรรมปลูกจิตสำนึกเรื่องการออม



กิจกรรมปลูกจิตสำนึกเรื่องการออม ระหว่างวันที่ 20 พ.ย. - 31 ธ.ค. 66 ส่งคลิปวีดีโอสั้น ความยาว 0.5 - 1 นาที เนื้อหาในคลิปวีดีโอให้มีกระปุกออมสิน กยศ. ประกอบในคลิปด้วย ส่งคลิปวีดีโอที่ไลน์สำนักงานบริการสวัสดิการนักศึกษา
Line Id : @789xhdbd รับชั่วโมงจิตอาสา 2 ชั่วโมง (หากได้รับการพิจารณาสามารถนำไปเผยแพร่ส่งต่อได้ รับจิตอาสาเพิ่ม 2 ชั่วโมง รวม 4 ชั่วโมง)

เอกสารเพิ่มเติม : -

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง : -

สอบถามเพิ่มเติม : -