สมัครเรียน 038-146-123

เลื่อนการเปิดเรียนภาค 2/2563มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี เลื่อนการเปิดเรียน ภาคการศึกษา 2/2563 จากเดิม 6 มกราคม 2564 เป็น 14 มกราคม 2564
และจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Online จนถึงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 หรือจนกว่าสถานการณ์การระบาดจะคลี่คลาย

*กรณีเร่งด่วน สามารถติดต่อ Line : @645pdovc หรือโทร.038-146-123, 06-1604-0060 (อังคาร-เสาร์ เวลา 09.00-16.30 น.)

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง : www.chonburi.spu.ac.th