ข่าว-กิจกรรม

News & Activity

ข่าว-กิจกรรม


คิดเป็นระบบ วิเคราะห์แปลความหมายข้อมูลใหม่ๆ

คิดเป็นระบบ วิเคราะห์แปลความหมายข้อมูลใหม่ๆ

ชอบตัวเลข เก่งบัญชี จบไปมีงานทำแน่นอน เงินเดือนสูง

ที่คณะบัญชี สาขาการบัญชี


สมัครเรียน